เปิด 5 สตาร์ทอัพปรับตัวใช้ “AI-Big data” ลุยธุรกิจอวกาศ

บทความโดย : พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคง

ปัจจุบันบริษัท Startup ต้องเจอกับความท้าทายในการนำพาบริษัทฝ่าด่านการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสังคม ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าภายใน 5-10 ปีข้างหน้า Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะ Disrupt ธุรกิจดิจิทัลที่ไม่มีวิสัยทัศน์เพียงพอ ปัจจุบันเริ่มมีบริษัทที่มีนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในอุตสาหกรรม SpaceTech อย่างเช่นบริษัทสตาร์ทอัพที่ขับเคลื่อนด้วย Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เริ่มเข้ามาส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอวกาศและกำลังเติบโตก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ตัวอย่างเช่น บริษัท Ubotica Technologies ผู้ให้บริการข้อมูลดาวเทียม ที่ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geospatial Data Analytics) ซึ่งUbotica Technologies เป็นสตาร์ทอัพจากประเทศไอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 เป็นผู้ให้บริการข้อมูลดาวเทียม “Cognisat” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้เทคโนโลยี Computer Vision หรือการวิเคราะห์ภาพนิ่งและไฟล์วิดีโอเพื่อจำแนกสิ่งต่างๆ และใช้อัลกอริทึม Machine Learning (ML) เพื่อให้มีความสามารถในการประมวลผลประสิทธิภาพสูงในสถาปัตยกรรมที่ใช้พลังงานต่ำ ทำให้สามารถใช้แบนด์วิดท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานแอปพลิเคชันควบคู่ไปกับข้อมูลดาวเทียม ตั้งแต่การสังเกตการณ์โลก (EO) และการติดตามเศษซากวัตถุอวกาศ ไปจนถึงการตรวจวัดระยะไกล (remote sensing)

ต่อมาคือบริษัท Exo-Space นำเสนอโซลูชั่น In-Orbit Edge Computing เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการณ์โลก (EO) โดย Exo-Space บริษัทสตาร์ทอัพในสหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 นำเสนอโซลูชั่น In-Orbit Edge Computing โดย “FeatherEdge” ซึ่งเป็นเพย์โหลดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการประมวลผลภาพที่ปรับใช้ในดาวเทียม มีซอฟต์แวร์ที่บูรณาการการจัดการภาพและการตรวจจับวัตถุเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถตรวจจับก้อนเมฆและการเคลื่อนไหวอื่นๆ และวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลภาพได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

บริษัท ARCA Dynamics นำเสนอการจัดการการจราจรในอวกาศ เป็นสตาร์ทอัพจากอิตาลี ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ดำเนินการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ nanosatellites และดาวเทียมขนาดเล็ก (smallsats) โดยบริษัทได้ประยุกต์ใช้ AI สำหรับการนำทาง การนำร่อง และการควบคุม การกำหนดระดับความสูง และการควบคุมการโคจร โดยใช้เซ็นเซอร์และเทคโนโลยี computer vision และหุ่นยนต์อวกาศ (robot) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบนอวกาศมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานบนดาวเทียม บริษัทมีความก้าวหน้าในการจัดการการจราจรในอวกาศอย่างยั่งยืน เช่น การกำจัดเศษซากอวกาศ การหลีกเลี่ยงการชน กำหนดการนัดพบในอวกาศ (Rendezvous) และการจอดเทียบท่า (Dock)

บริษัท Craft Prospect ผู้นำด้านแอปพลิเคชันที่ทำให้สามารถปฏิบัติการในอวกาศได้ด้วยความเร็วแฝงที่ต่ำ เป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 เป็นผู้ให้การสนับสนุนภารกิจด้านอวกาศโดยจัดเตรียมแอปพลิเคชัน และใช้ AI กับระบบอิเล็คทรอนิคส์ที่ใช้พลังงานต่ำ เพื่อปรับการใช้ทรัพยากรและการตอบสนองการทำงานให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติในระบบ smallsats ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการดาวเทียมไม่ต้องรอสถานีภาคพื้นดินในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจไม่ทันการ โดยแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ใช้พลังการประมวลผลภาคพื้นดินสำหรับระบบออนบอร์ด ในขณะที่มีการรองรับระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการเข้ารหัสควอนตัม

สุดท้ายคือบริษัท Ikhnai Labs ผู้สร้าง Space Tugs เป็นสตาร์ทอัพจากประเทศอินเดีย ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ให้บริการโซลูชันเพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ในอวกาศ หรือ space situational awareness (SSA) และการกำจัดเศษซากขยะอวกาศ โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อทำแผนที่และติดตามเศษซากอวกาศในวงโคจรระดับต่ำ Low Earth Orbit (LEO) สำหรับวัตถุอวกาศที่สิ้นสุดอายุการใช้งานที่ยังอยู่ในวงโคจร โดยการใช้งาน AI ทั้งในระบบออนบอร์ด (การประมวลผลบนดาวเทียม) และการประมวลผลบนระบบภาคพื้นดิน ซึ่งช่วยให้เกิดความปลอดภัยและความยั่งยืนของภารกิจอวกาศในวงโคจรระดับต่ำ LEO

จากตัวอย่างสาร์ทอัพต่างๆ เราจะเห็นได้ชัดเจนว่ากิจการอวกาศกำลังเกิดธุรกิจต่างๆ ที่หลากหลายที่เรายังไม่สามารถจินตนาการได้ในวันนี้ และมันไม่ใช่ธุรกิจที่ลงทุนสูงมากจนไม่สามารถทำให้เกิดธุรกิจขนาดเล็กได้เช่นในอดีต กิจการอวกาศกำลังสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆ ที่นำเอา AI ผนวกเข้ากับการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดมากขึ้น จนอาจทำให้ธุรกิจดิจิทัลที่ไม่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะหายไปเป็นจำนวนมาก ภายใน 5-10 ปีนี้ ท่ามกลางธุรกิจอวกาศแนวใหม่ (New Space) ที่ให้บริการในรูปแบบ real time แทรกตัวอยู่ในทุกอุตสาหกรรม

อ้างอิง : https://www.startus-insights.com/innovators-guide/ai-startups-space-companies/

แสดงความเห็น