“เศรษฐพงค์” เผย สจล. ผนึกกำลัง NT จัดประกวดแนวคิดนวัตกรรมเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ 

“เศรษฐพงค์” เผย สจล. ผนึกกำลัง NT จัดประกวดแนวคิดนวัตกรรมเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ ให้นศ.ส่งผลงานชิงรางวัลกว่า 300,000 บาท “เสริมศักดิ์” เชื่อ สร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีด้านอวกาศ “แคทลียา” หวังสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิจัย (ECSTAR) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล.ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) จัดงาน SpaceQuest 2024 Launching Thailand Space Innovation & Business โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมในหัวข้อ “เศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย” โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ม.ค. 2567 สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด สมาชิกในทีมทุกคนเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นใดก็ได้ ทีมมีจำนวนสมาชิก 3-5 คน เป็นแนวคิดนวัตกรรมและความเป็นไปได้ทางธุรกิจในหัวข้อที่กำหนด แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สังกัดเดียวกันกับสมาชิกคนใดคนหนึ่ง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://spacequest2024.space

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า ผู้ส่งผลงานประกวดจะต้องส่ง VDO นําเสนอผลงาน แนะนําแนวคิดและไอเดียของผลงานไม่เกิน 5 นาที Project Proposal ใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้อง โดยรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และรางวัลเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย (รอบที่ 1) จะได้เงินสนับสนุนการผลิตผลงานทีมละ 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รวมเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ซึ่งการประกวดในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีพื้นที่ในการโชว์ผลงานและแนวคิด และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีด้านอวกาศในประเทศไทย เพราะประเทศที่พัฒนาได้ต้องประกอบด้วยองค์ความรู้หลักที่มาจากเทคโนโลยี วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์  ซึ่งตนคาดว่าจะมีหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ซึ่งจะทำให้เราได้เห็นมุมมองที่เป็นประโยชน์ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดสู่งานด้านอวกาศในอนาคตอีกด้วย

น.ส.แคทลียา เดลแมร์ นักวิจัยศูนย์ ECSTAR กล่าวว่า โครงการนี้จะทำให้เราได้เห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่ รวมถึงไอเดียความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอที่เข้ากับยุคใหม่ ซึ่งนักศึกษาหลายๆคนมีแนวคิดที่แปลกใหม่ และสอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต เพราะเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ จะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในทุกสาขา และยังรวมไปถึงการสร้างงานมากขึ้นอีกด้วย

แสดงความเห็น