“เศรษฐพงค์” เผย “ECSTAR-กรมข่าวทหารบก”  เตรียมร่วมพัฒนาเทคโนโลยี-บุคลากรเทียบเท่านานาชาติ 

“เศรษฐพงค์” เผย “ECSTAR-กรมข่าวทหารบก”  เตรียมจับมือพัฒนาเทคโนโลยี-บุคลากรของกองทัพให้เทียบเท่านานาชาติ เพื่อประโยชน์ปราบยาเสพติด-ความมั่นคง

พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิจัย (ECSTAR) สจล.  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา  พล.ท.กำชัย วงศ์ศรี เจ้ากรมข่าวทหารบก  พร้อมคณะ  เดินทางเข้าร่วมหารือถึงการเตรียมความพร้อมในการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและทางเทคนิค ระหว่างกรมข่าวทหารบกและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. โดยตนเอง และคณะ อาทิ  ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดี IAAI , พล.อ.อ.อนิรุท กิตติรัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AAA  ,นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ ECSTAR  ให้การต้อนรับ

พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า  ตนได้ทราบว่าทางกองทัพได้ให้ความสำคัญกับการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ จากการพูดคุยกับบุคลากรทางกองทัพหลายคนได้ให้ความสนใจเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจากเนียร์ เรียลไทม์ ที่จะสามารถลาดตระเวนตามแนวชายแดน และเฝ้าตรวจตราทางอวกาศ รวมทั้งยังสามารถสนับสนุนด้านสาธารณะภัยได้อีกด้วย  ซึ่งถือว่าเป็นผลดีเพราะสามารถบอกถึงภัยคุกคามในอนาคตได้ โดยที่ทางสถาบันฯ มีแพลตฟอร์มในระดับหนึ่ง ที่สามารถสนับสนุนกิจการของกองทัพในส่วนนี้ได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์อย่างที่สององค์กรจะร่วมมือกันในอนาคต

“ภาพถ่ายดาวเทียมที่กรมข่าวทหารบกจะต้องใช้ ไม่ได้มาจากดาวเทียมดวงเดียว แต่จะมาจากแพลตฟอร์มทั่วโลกที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน สิ่งที่สำคัญก็คือ กองทัพจะต้องมีแพลตฟอร์มที่สามารถดึงภาพถ่ายดาวเทียมในระยะเวลาที่ต้องการได้ทันที ไม่ใช่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจึงค่อยไปขอภาพถ่ายจากองค์กรต่างๆ ซึ่งจะไม่ทันการณ์  ที่สำคัญทางสถาบันฯ มีทุนการศึกษาระดับนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยชื่อดังของฝรั่งเศส ซึ่งติดระดับท็อปในการสอนด้านนี้ หากกำลังพลของกองทัพมาเรียนกับสถาบันฯ 1 ปี ก็สามารถขอทุนไปเรียนต่อได้  และจะได้รับปริญญา 2 ใบ   หากเป็นไปได้ ทางกองทัพน่าจะทำเทคโนโลยีร่วมกับทางสถาบันฯ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกองทัพ” พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าว 

ด้าน พล.ท.กำชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางกองทัพได้ดำเนินการขอภาพถ่ายทางดาวเทียม  ยังไม่มีการดำเนินการในลักษณะแพลตฟอร์ม ซึ่งเข้าใจว่ากรมแผนที่ทหารหรือส่วนราชการอื่นๆ ก็น่าจะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งการที่กรมข่าวทหารบกร่วมมือกับ ECSTAR สจล. ก็จะทำให้สามารถพัฒนาบุคลากรของกองทัพให้มีขีดความรู้ ความสามารถในด้านนี้มากขึ้น โดยที่ผ่านมา ตนได้มีนำเรียน พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก หลายครั้งว่า กรมข่าวทหารบกมีแผนพัฒนาระบบเฝ้าตรวจชายแดน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง  แก้ไขปัญหาพรมแดน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งอาจจะเริ่มต้นนำร่องในบางพื้นที่ที่มีความสำคัญก่อน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากองทัพ  การช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้  คณะของ พล.ท.กำชัย ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ STEMLAB  หรือ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน ที่อาคาร Terminal 2 ซึ่งทางคณะได้ให้ความสนใจ เนื่องจากศูนย์ดังกล่าวเป็นแหล่งบ่มเพาะนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เด็กค้นพบความชอบของได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เพื่อเริ่มฝึกฝนทักษะที่ค้นพบให้เร็วที่สุด และปั้นเด็กรุ่นใหม่ให้เดินตามความฝัน 

แสดงความเห็น