“อนุศักดิ์” ลั่น ขอเป็นจระเข้ขวาง แก้รธน.ฉบับประชาชน ห่วงเนื้อหาขัด ม.255

อนุศักดิ์ ลั่นขอเป็นจระเข้ขวาง แก้รธน.ฉบับประชาชน ห่วงเนื้อหาขัด ม.255 ด้าน “นภาพร” ชี้ คนประกาศคว่ำ เพราะเป็นนักปฏิวัติ

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย อภิปรายต่อที่ประชุมรัฐสภา วาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ…. เสนอโดยภาคประชาชน 1.35 แสนรายชื่อ วาระรับหลักการ ว่า มีคนอภิปรายว่า หากรัฐสภาไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว อาจมีการชุมนุมประท้วง ซึ่งคล้ายกับการเตรียมการไว้ก่อนแล้ว อย่างไรก็ดีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ตนเสียดายแนวคิดที่มีความคิดในอุดมคติที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวต้องถูกตรวจสอบว่าสิ่งที่เสนอแก้ ที่เหมือนลิงแก้แหนั้น เข้าข่ายมาตรา 255 ว่ามีบทเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐหรือไม่  ทั้งนี้ตนไม่แน่ใจว่าตนจะเป็นจระเข้ขวางคลองหรือไม่ เพราะตนเห็นจระเข้น้อยฝังโคลนอยู่แถวนี้

ขณะที่ น.ส.นภาพร เพ็ชรจินดา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายในลำดับต่อมาว่า ส.ว.ชุดปัจจุบันพบว่าเดินตามนักการเมือง หากเป็นตนจะไม่รับตำแหน่ง ส.ว. เพราะมีความละอายใจกับประชาชน สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หากส.ว.เป็นนักประชาธิปไตยต้องรับ แต่หากตั้งธงคว่ำ คือเป็นนักปฏิวัติ ทั้งนี้ตนขอให้ส.ว. องค์กรอิสระที่อาสาเข้ามาทำงาน และเมื่อประชาชนไม่ต้องการควรพิจารณาตนเอง

“ส.ว. ควรเข้ามารับตำแหน่งอย่างสง่างามไม่ใช่มาจากการแต่งตั้งของคสช. แล้วทำหน้าที่ต่ออายุให้ คสช. สร้างปัญหาให้ประเทศ ตนขอสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” น.ส.นภาพร อภิปราย

แสดงความเห็น