“ส.ว.” หายตัว ไม่ร่วมประชุม วาระแก้รธน.ตัดอำนาจส.ว. เผยเบื้องหลัง “สิงห์ศึก” คุมเกม 

“ส.ว.” หายตัว ไม่ร่วมประชุมรัฐสภา วาระแก้รธน.ตัดอำนาจส.ว. เผยเบื้องหลัง “สิงห์ศึก” คุมเกม  “ส.ว.” สั่งไม่ลงชื่อร่วมประชุม-โหวต

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมร่วมรัฐสภา นัดพิเศษ  เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ… แก้ไขเพิ่มมาตรา 159 และ ยกเลิกมาตรา 272 ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้เสนอ ว่า การประชุมได้เริ่มขึ้น เมื่อเวลา 11.10 น. หลังจากที่ใช้เวลารอองค์ประชุม นานกว่า 2 ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งเปิดประชุม เมื่อ 11.10 น. หลังจากมีสมาชิกรัฐสภา 665 คน ลงชื่อแล้ว 342 คน โดยองค์ประชุมต้องใช้ 333 คน ถือว่าครอบองค์โดยขณะนั้นพบว่ามียอด ส.ว. ลงชื่อจำนวน  52 คน จากจำนวน ส.ว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 249 คน

อย่างไรก็ดีการประชุมดังกล่าวยังไม่สามารถเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระได้ เนื่องจากนายสมชาย แสวงการ ส.ว. ยืนยันญัตติต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระดังกล่าวให้ที่ประชุมลงมติว่าจะขัดต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหรือไม่  โดยนายชวนให้ที่ประชุมลงมติและเรียกสมาชิกแสดงตนในเวลา 11.28 น. โดยพบว่ามียอดส.ว. ลงชื่อเป็นองค์ประชุม 100 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากใช้เวลารอองค์ประชุม 50 นาที และเมื่อเวลา 12.00 น. นายชวนได้แจ้งว่า ส.ส.ที่แจ้งลาประชุมมี 15 คน ขณะที่ส.ว. แจ้งลา 95 คน โดยปกติใช้ความพยายามให้งานลุล่วง แต่เพื่อไม่ให้สูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ตนขอปิดการแสดงตน และขอแจ้งว่ามี สมาชิกแสดงตน 308 คน ไม่ครบองค์ประชุม เพราะต้องใช้ 333 คน ต้องขอปิดประชุมและขออภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของส.ว.ที่ลาประชุมนั้น ได้แจ้งว่าจะลงพื้นที่ตามกิจกรรมของกรรมาธิการและโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งมีจำนวนหลายคณะแต่จากการตรวจสอบผ่านเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฏรายละเอียดว่ามีกำหนดการของกรรมาธิการหรือโครงการฯ พบประชาชนแต่อย่างใด

ทั้งนี้มีรายข่าวแจ้งว่าก่อนการเปิดประชุม พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งได้แจ้งกับส.ว. ให้งดการลงชื่อเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะเปิดประชุมได้ และเมื่อหลังประธานเปิดการประชุมได้แล้ว ให้มาลงชื่อ ทำให้ปรากฏจำนวนส.ว.ที่มาลงชื่อก่อนเปิดประชุมเพียง 52 คน และหลังเปิดประชุมจนปิดการประชุมมี ส.ว. มาลงชื่อร่วมประชุม  110 คน

แสดงความเห็น