รัฐสภาผ่านฉลุย ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เอกฉันท์ 467 เสียง

ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากที่ค้างอยู่เริ่มที่มาตรา 83 ซึ่งการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางจนครบ 182 มาตรา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระสามด้วยเสียงเอกฉันท์ 467 เสียงต่อ 0 งดออกเสียง2 จากนั้นได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 473 ต่อ 0 เสียง และจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด มีการค้างอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จากนั้น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้ลงนามถอนร่างดังกล่าวและคณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบ และได้จัดทำใหม่ส่งให้ครม.พิจารณา เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 ก่อนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 6 ส.ค.2563 จากนั้นส่งต่อให้รัฐสภาพิจารณา รับหลักการในวาระแรก วันที่ 1 ก.ย.2563 และตั้งคณะกรรมาธิการฯพิจารณาจนเสร็จในวันที่ 8 มี.ค. 2564 และส่งให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาเห็นชอบ

แสดงความเห็น