ฝ่ายค้านชี้ ส.ว.จงใจเดินเกมทำสภาล่ม เหตุไม่อยากพิจารณาร่างกม.ด่าตัวเอง  วอนสังคมตัดสิน  

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงาน(วิป) พรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงว่า เหตุการณ์สภาล่มที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นที่น่าเสียดายและน่าเสียใจ เพราะเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญที่สุดของประเทศคือร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และอยากตั้งข้อสังเกตว่าที่สภาล่มในวันนี้ เป็นความพยายามของส.ว. ที่จะทำให้สภาล่มซึ่งได้มีความพยายามมาแล้ว และมาสำเร็จในครั้งนี้ โดยในการประชุมครั้งที่แล้วส.ว.ได้ทักท้วง ว่าเป็นการบรรจุระเบียบวาระที่ไม่ถูกต้องและอ้างว่าไม่เชิญส.ว. เข้าร่วม นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาจึงได้เชิญวิป 3 ฝ่ายมาทำความเข้าใจ แต่ท้ายสุดวันนี้ทำให้เห็นว่ายังมีความพยายามที่จะทำให้สภาล่ม โดยส.ว. ลงชื่อน้อยมากและอยู่ร่วมประชุมน้อยด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งประธานได้รอจนถึงที่สุดแล้ว จึงมองเป็นเจตนาอื่นไม่ได้  เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการแก้ที่กระทบกับส.วและส.ว.คิดว่ารับไม่ได้ ดังนั้นสังคมจะได้เห็นว่าส.ว. มีวุฒิภาวะที่สมควรหรือไม่

ด้านนายจุลพันธุ์  อมรวิวัฒน์ วิปฝ่ายค้าน กล่าวว่าวิปฝ่ายค้านพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เป็นปัญหา  ที่ให้ส.ว.มีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรี และตั้งความหวังว่าพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญมาหลายรอบ และครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง หากไม่ทำครั้งนี้ก็ต้องรอการเลือกตั้งครั้งหน้า และเป็นที่น่าเสียดาย ที่ยังไม่สามารถผลักดันได้ โดยมีสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วและจบด้วยสภาล่ม  สาเหตุที่ล่มต่อเนื่องมาถึงวันนี้ เหมือนเป็นเกมและเป็นกลไกที่วางเอาไว้ ซึ่งเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมวิป 3 ฝ่าย ทางวิปวุฒิก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และเมื่อถึงวันนี้พอเปิดประชุม มีวุฒิเข้าร่วมประชุมเพียง 40 คน ส่วนส.ว.ที่มาอาจจะไม่แสดงตน 

ส่วนที่ส.ว.กังวลว่าฝ่ายค้านจะใช้เวทีนี้ด่าส.ว.นั้น นายจุลพันธุ์ ย้ำว่ากระบวนการในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการพูดในหลักการ ว่าอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยส.ว.นั้นไม่มีประเทศไหนที่เจริญแล้วที่ทำเช่นนี้ แต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทบกระเทียบ และฝ่ายค้านยินดีลดเวลาในการอภิปรายเหลือแค่ 2 ชั่วโมง เพื่อวุฒิสภาจะได้ไม่ต้องอยู่จนดึก แต่สุดท้ายวันนี้นายสมชาย แสวงการ ส.ว.ก็ยืนยันในญัตติของตัวเอง และพอลงมติ ประธานกดออดเรียกแล้วใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งส.ส.ระดมสรรพกำลังมาน่าจะเกือบ 200 คน แต่ก็ยังไม่ครบองค์ประชุมซึ่งก็ฝากไปยังประชาชนว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว

แสดงความเห็น