เศรษฐพงค์ มั่นใจ นายกฯปธ.ขับเคลื่อน5G ช่วยสร้างทิศทาง ต่อยอดใช้ประโยชน์

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากประเทศไทยเราได้ผ่านการประมูลคลื่น 5G ไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดังนั้นการมีคณะกรรมการฯ ชุดนี้ขึ้นมา จะได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ในการต่อยอดใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ลงทุนขยายโครงข่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังจะมีส่วนช่วยในการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ให้นำคลื่นความถี่นั้น มาพัฒนาเพื่อใช้งานเป็นระบบ 5G  ซึ่งจะเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด

“โดยเฉพาะสถานการณ์หลังวิกฤตโควิดฯ เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้าไปมีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก เนื่องจากโควิดฯ ได้สร้างแนวการใช้ชีวิตใหม่ๆ ขึ้น ที่คนสามารถอยู่บ้าน ทำงาน สั่งอาหาร สร้างความสุขให้ตัวเองโดยไม่ต้องออกไปไหน โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางเชื่อมสิ่งต่างๆ ดังนั้นหากเรามี 5G ที่มีคุณภาพที่สมบูรณ์ จะส่งผลดีต่ออนาคตของประเทศอย่างยิ่ง” พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าว

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า แน่นอนว่าประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G มีมากมาย โดยเฉพาะการสนับสนุนนโยบายด้านต่างๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาออนไลน์ การรักษาทางการแพทย์ทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ Telemedicine รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคการผลิต โดยระบบ 5G จะทำให้การสื่อสารเป็นไปในแบบเรียลไทม์ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นระบบ Automation หรือ Robotic จะสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ ลดความผิดพลาดทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นในเวลาที่ลดน้อยลง ที่สำคัญการที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มานั่งเป็นประธานฯ นั้น เชื่อว่าการขับเคลื่อน 5G จะเป็นไปด้วยดี เพราะแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเทคโนโลยี 5G

แสดงความเห็น