“พรรณสิริ” เผยรายงาน ดัน “กัญชง” ปลูกได้ 20 ไร่ หนุนเป็นพืช ศก. แบบครบวงจร

THe Agenda : นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาการใช้พืชกัญชงอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงเนื้อหาของรายงานแนวทางการแก้ไขปัญยหาเกี่ยวกับกัญชาอย่างเป็นระบบว่า ทางอนุกมธ.ฯ​มีความเห็นร่วมกันที่จะผลักดันให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจครบวงจรตัวใหม่ของไทย และสามารถเข้าแข่งขันในตลาดระดับเอเชีย ยุโรป และอเมริกา พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าถึงทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง การพาณิชย์ และปลูกเพื่อประโยชน์ในครัวเรือน โดยสาระสำคัญนั้นต้องแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายผ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท5 เฉพาะกัญชง ที่มีเจตนารมณ์อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะเส้นใยเท่านั้น  

“อนุกมธ. เห็นว่าควรอนุญาคให้เกษตรกรปลูกกัญชงได้ และนำทั้งเส้นใย เมล็ด ดอก และสารสำคัญ ซีบีดี ได้ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง นอกจากนั้นในร่างกฎกระทรวงนควรอนุญาตให้เกษตรกรปลูกได้ 20 ไร่ จากเดิมที่กำหนดให้ปลูกได้เพียง 1 ไร่ เพื่อให้สอดรับกับการแข่งขันของตลาดในปัจจุบัน”นางพรรณสิริ กล่าว นางพรรณสิริ กล่าว 

นางพรรณสิริ กล่าวด้วยว่า สำหรับการส่งเสริมการปลูก ในขั้นตอนขออนุญาต ที่พบว่าใช้เวลา 6เดือน มีข้อเสนอให้ลดเวลาและขั้นตอนการขออนุญาต และให้รัฐบาลส่งเสริมปัจจัยการผลิต ทั้งการบริหารจัดการ เงินทุน การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน และผลักดันสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจด้านการตลาดให้กับเกษตรกรด้วย.

แสดงความเห็น