รมว.ยุติธรรม ประกาศ 1 มิ.ย.เยี่ยมญาติผู้ต้องขังได้ กำชับห้ามเชื้อหลุดเข้าเรือนจำ

“สมศักดิ์” สั่ง ป.ป.ส. ศึกษาเพิ่มเติม การนำกระท่อมมาแปรรูป เปรย ผลักดันปลูกเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมโดยมีอธิบดีกรมต่างๆ  เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมมีการหารือในหลายประเด็น อาทิ การติดตามการปลดล็อกพืชกระท่อม ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ความคืบหน้าการจัดทำเตียง 2 ชั้นของกรมราชทัณฑ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รายงาน

นายสมศักดิ์ ยังได้สั่งการให้ ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่นำร่องการเสพพืชกระท่อมเพิ่มเติม และ ป.ป.ส. ควรศึกษากรณีการนำพืชกระท่อมมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชกระท่อม รวมถึง ผลกระทบทางเศรษฐกิจหากเกษตรกรหันไปปลูกพืชกระท่อมแทนพืชชนิดอื่น ๆ และ ตลาดพืชกระท่อมเพื่อการส่งออก

“การศึกษาในครั้งนี้เพราะกระท่อมนั้นมีหลายสายพันธุ์ ต้องดูว่าพันธุ์ไหนเหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่ใด ปลูกไปแล้วต้องดูความต้องการของประเทศ และต่างประเทศ ต้องมีราคาอย่างไร ต้นทุนเท่าไหร่ การควบคุมการเพาะปลูก หากปล่อยให้ปลูกทั้งประเทศจะ Over Supply เหมือนข้าว มัน อ้อย ที่รัฐบาลต้องมาดูแล หากจะทำทั้งทีต้องทำให้ดีครบวงจร รอบคอบ ประชาชน เกษตรกร ต้องได้ประโยชน์” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขังอีกว่าเวลานี้รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ดังนั้นในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ จะผ่อนผันให้เยี่ยมญาติได้ กรมราชทัณฑ์ต้องเตรียมความพร้อมรอบคอบ อิงกับประกาศของจังหวัด  การเยี่ยมผู้ต้องขังต้องจัดพื้นให้เหมาะสม เว้นระยะห่างทางสังคม การเข้าพื้นที่ต้องจำกัดคนต่อวัน ห้ามให้เชื้อโควิด-19 หลุดเข้าเรือนจำเด็ดขาด จากนี้จะลงไปติดตาม การจัดสถานที่และระเบียบการเยี่ยมญาติด้วยตนเอง

แสดงความเห็น