“กัลยา” นำทีม “กมธ.ดีอีเอส” ลุยเชียงใหม่ ตรวจโครงสร้างพื้นฐานฯ ชี้ “จ.เชียงใหม่” มีศักยภาพพัฒนาสู่ “Smart city” อย่างสมบูรณ์แบบ


คณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กมธ.ดีอีเอส นำโดย น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายดล เหตระกูล นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล และคณะลงพื้นที่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งได้มีการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณคลื่นความถี่ ณ สถานีฐานราชพฤกษ์ (Base station)

โดยน.ส.กัลยา ให้สัมภาษณ์ว่า การลงพื้นที่วันนี้ถือเป็นการขึ้นมาจังหวัดทางภาคเหนือเป็นครั้งแรกของ กมธ.ดีอีเอส เพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินโครงการ Smart city พร้อมทั้งได้ตรวจวัดคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ Smart city อย่างสมบูรณ์แบบ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา การแทพย์ การเดินทางสัญจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว ที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย ดังนั้นการเป็น Smart city อย่างสมบูรณ์แบบได้โดยเร็ว เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

น.ส.กัลยา ยังกล่าวถึงผลการตรวจวัดสัญญาณที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ภาพรวมในการใช้เครื่องตรวจวัดสัญญาณ ไม่มีปัญหาในเรื่องความขัดข้อง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว ทำให้การเตรียมพร้อมจึงค่อนข้างดี รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในแผน Smart city ด้วย 

โดยในวันพรุ่งนี้ กมธ.ดีอีเอส จะได้ลงพื้นที่เกาะติดการตรวจสอบโครงการการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล(Zone C) และพื้นที่ชายขอบ(Zone C+) ณ ศูนย์ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้าน (USO net) ภายในโรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2 ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเราจะได้รับทราบข้อมูลในพื้นที่จริงว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร อย่างไร โครงการสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงอนาคตกมธ.ดีอีเอส ก็จะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดต่อไป

แสดงความเห็น