“กมธ.ดีอีเอส” ถก “นาซ่า” หารือแนวทางพัฒนากิจการอวกาศ 

“กมธ.ดีอีเอส” ถก “นาซ่า” หารือแนวทางพัฒนากิจการอวกาศ พร้อมเชิญเยือนไทย 25 ม.ค. ลงพื้นที่สำรวจห้องปฏิบัติการเวียงป่าเป้า แลกเปลี่ยนความรู้ทางโทคโนโลยี-วิชาการ นำไปทำแผนสู่อนาคต

น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กมธ.ดีอีเอส ได้พิจารณาเรื่อง การหารือร่วมเกี่ยวกับการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย ระหว่างกมธ.ดีอีเอส กับ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซ่า) โดยมีผู้แทนจากนาซ่า 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ และยังมีตัวแทนจาก บริษัท เทโรสเปซ จำกัด คณะทำงานจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศ และผู้แทนจากบริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน) ร่วมประชุม โดยประเด็นหลักๆ ที่หารือคือ เรื่องความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ และการประยุกต์ใช้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ปัญหาโลกร้อนและการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเรื่องนี้ทางนาซ่าให้ความสนใจมาก เพราะเป็นผลกระทบต่อทั่วโลก

น.ส.กัลยา กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึง เรื่องการรักษาผ่านระบบทางไกล (Telemedicine) และการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมกับการทำการเกษตร ที่เกษตรกรจะได้ประโยชน์อย่างมากในเรื่องนี้ โดยในวันที่ 25 ม.ค.2566 กมธ.ได้เชิญ องค์การนาซ่า มาเยือนประเทศไทย ซึ่งจะได้มีการหารือในเรื่องความร่วมมือ เพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและทางวิชาการต่างๆ และจะพาคณะลงพื้นที่ ดูห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology Laboratory)ที่ วิทยาลัยเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งในเรื่องนี้ ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา ก็สนใจที่จะไปด้วย 

ด้าน พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธาน กมธ.ดีอีเอส กล่าวว่า สาเหตุที่เราได้จัดตั้ง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศ ที่ วิทยาลัยเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพราะที่นี่มีความพร้อม และเป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศบ่อย เหมาะสำหรับการศึกษาและวิจัย และยังช่วยลดความเดือดร้อนจากภัยพิบัติให้กับชาวบ้านได้ เราจึงใช้ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้น และจะมีการเปิดห้องปฏิบัติการแบบนี้ไปยังทุกภูมิภาคในวันข้างหน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด โดยการเชิญคณะนาซ่า มาในครั้งนี้ เราจะได้ประโยชน์อย่างมากในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย ที่ได้มีการตั้งคณะทำงานจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศ ซึ่งตรงนี้จะได้นำความรู้ที่ได้จากนาซ่า ไปจัดทำแผนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ด้านนายบวรรัตน์ กาญจนรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท เทโรสเปซ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจในกิจการอวกาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับ กมธ.ดีอีเอส และ องค์การนาซ่า เราได้เห็นพัฒนาการที่ดีในด้านความร่วมมือด้านอวกาศ ซึ่งอนาคตกิจการอวกาศจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัท เทโรสเปซฯ มีความสนใจที่จะประสานความร่วมมือกับ กมธ.ดีอีเอส นำแพลตฟอร์มของเทโรสเปซ (TeroSpace) มาต่อยอดเพื่อทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งการสำรวจ วิเคราะห์และคำนวณสภาพภูมิอากาศ แก้ปัญหาภัยพิบัติ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนใช้ประเมินผลผลิตทางการเกษตรภายใน 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปเป็นข้อมูลหลักฐาน เพื่อให้ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาปล่อยเงินกู้ได้ เช่นเดียวกับต่างประเทศที่แฟลตฟอร์มดังกล่าวนานแล้ว

แสดงความเห็น