พริษฐ์ ชี้ “รัฐสภา” คว่ำร่างรธน.ปชช. ส่อไม่ไว้วางใจ แจงเนื้อหาเพื่อความเป็นธรรมทางการเมือง

พริษฐ์  ชี้ “รัฐสภา” คว่ำร่างรธน.ปชช. ส่อไม่ไว้วางใจ ปชช.​ แจงเนื้อหาเพื่อสร้างระบบสมดุล-เป็นธรรมทางการเมือง

การประชุมร่วมรัฐสภา ได้เข้าสู่การพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งเสนอโดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำกลุ่มรีโซลูชั่น กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1.35 แสนรายชื่อ ขั้นรับหลักการ โดยนายพริษฐ์ นำเสนอสาระสำคัญ ตอนหนึ่งระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อต้องการรื้อระบอบประยุทธ์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อย่างไรก็ดีในการออกแบบสภาฯ​ให้มี ส.ส.เขต 350 คน และบัญชีรายชื่อ 150 คนนั้น ไม่มีเจตนาปรับระบบเลือกตั้งที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้ แต่เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจัดทำขึ้นมาก่อน และยินดีให้แก้ไขให้เป็นเหมือนกับฉบับที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบแล้ว

นายพริษฐ์ กล่าวด้วยว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชน ถือว่าเป็นวัคซีนเร่งด่วนเพื่อแก้ไขระบอบประยุทธ์ ทั้งนี้เนื้อหาไม่ใช่เป็นความพยายามเพื่อเอาชนะทางการเมือง ดังนั้นขอให้สมาชิกรัฐสภาเปิดใจ โดยเนื้อหาที่เสนอไม่ต้องการโจมตีใครในฐานะบุคคล แต่ต้องการรื้อระบบที่ไม่เป็นธรรม ไม่ต้องการให้ประชาชนเสียเปรียบ โดย 1 คนต้องมีสิทธิ์ 1 เสียงเท่ากันเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ  

“การกระทำของรัฐบาล ที่เป็นระบอบประยุทธ์ คือ สิ่งที่ทำลายระบบที่เป็นกลาง บั่นทอนความเชื่อมั่นของสถาบันต่างๆ ร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญ ไม่ต้องการทำลายล้างสถานบันทางการเมืองใด แต่ต้องการคืนศักดิ์ศรีให้  และไม่ต้องการทำลายกลไกตรวจสอบถ่วงดุลรัฐสภา แต่ต้องการให้สภาฯ เป็นความหวังของประชาชนในการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกันกับศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระที่ไม่ต้องการทำลาย แต่เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในความเป็นกลาง ตรวจสอบรัฐบาลและตรวจสอบทุกฝ่าย” นายพริษฐ์ ชี้แจง

นายพริษฐ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ได้ทำให้ข้าราชการขาดทิศทางการทำงาน แต่จะทำให้ข้าราชการมีความยืดหยุ่นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมถึงพรรคการเมืองมีสิทธิกำหนดนโยบายให้ประชาชนได้ ส่วนการตั้งผู้ตรวจการกองทัพ ไม่ใช่ลดเกียรติของกองทัพ แต่เพื่อพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่ากองทัพมีความเป็นมืออาชีพ ไม่มีการเมืองแทรกแซง 

“การรื้อระบอบประยุทธ์  ไม่ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีหมดอนาคตทางการเมือง แต่ยังกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่สง่างามมากขึ้น ภายใต้การเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม  หัวใจสำคัญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน คือ สร้างระบบการเมืองที่ไว้วางใจประชาชน ให้มีสิทธิเลือกผู้นำ ได้อย่างเสรี เลือกพรรคที่สามารถกำหนดนโยบายได้ มีการลงโทษพรรคการเมืองหากทำไม่ได้ และให้รัฐสภาร่วมแก้วิกฤตการเมือง ไม่ให้ทหารยึดอำนาจ” นายพริษฐ์ ชี้

แกนนำผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ชี้แจงทิ้งท้ายในการเสนอเนื้อหาต่อรัฐสภา ว่า ขอให้ไว้วางใจประชาชน โหวตรับหลักการเพื่อสร้างระบบการเมืองที่ไว้วางใจประชาชน แม้ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เสนอ ขอให้เลือกไว้วางใจประชาชนครั้งเดียว ในการออกเสียงประชามติหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านรัฐสภาในวาระสาม หากคิดว่าเลวร้ายหรือแย่ขอให้ไว้วางใจประชาชน ให้คว่ำด้วยเสียงของประชาชน นอกจากนั้นในการอภิปรายตนขอให้หยุดนำข้ออ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ผ่านการออกเสียงประชามติ 16 ล้านเสียงว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ หากอยากวัดจริงๆ ขอให้รับหลักการ เพื่อดูผลการลงประชามติที่เกิดขึ้น หากเลือกตัดหน้าประชาชน ไม่รับหลักการ การอภิปรายจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่ใช่แค่การคัดค้านกลุ่มรีโซลูชั่น แต่คือการไม่ไว้วางใจประชาชนฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ 

แสดงความเห็น