ชลน่าน เผยมติ วิปค้าน รับ ร่างพ.ร.ป.ทุกฉบับ -ร่วมวงกมธ. เชื่อ ส.ว. ไม่ตีตกฉบับฝ่ายค้าน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่ส.ว. แสดงความเห็นว่าจะไม่รับหลักการของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่พรรคฝ่ายค้านเสนอ โดยเฉพาะ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่…) พ.ศ….  ว่า มีเพียงสมาชิกรัฐสภาบางคนเท่านั้นที่แสดงความเห็นดังกล่าว แต่ตนเชื่อว่าในการประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 24- 25 กุมภาพันธ์ ผู้เสนอร่างพ.ร.ป. ทั้ง พรรคเพื่อไทย, พรรคก้าวไกล และพรรคประชาชาติ ได้เสนอรายละเอียด เชื่อว่าจะเปลี่ยนใจ ทั้งนี้ในประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับการแก้ไขพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 28  และ มาตรา 29 ที่ห้ามบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกพรรค ครอบงำ ชี้นำพรรคการเมืองนั้น และหากพรรคการเมืองใดยินยอม จะมีบทลงโทษถึงขั้นยุบพรรคนั้น พรรคเพื่อไทยไม่ได้ตัดออก แต่ขอเพิ่มวรรคใหม่ เพื่อตีกรอบให้บทบัญญัติที่กำหนดเดิมนั้นมีความชัดเจน ว่า กรณีใดที่ไม่เข้าข่ายเป็นการชี้นำ หรือครอบงำ

“การลงมติในวาระแรกนั้นใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมร่วมรัฐสภา ปัจจุบันมีส.ว. 248 เสียง ส.ส.ฝ่ายค้าน 208 เสียง และส.ส.รัฐบาล 247 เสียง ดังนั้นหากฝ่ายค้านและรัฐบาลรวมเสียงกันได้ สามารถชนะส.ว.ได้ ทั้งนี้ฝ่ายค้านอยู่ระหว่างการพูดคุยกับฝั่งรัฐบาลด้วย” นพ.ชลน่าน กล่าว

นพ.ชลน่าน กล่าวยืนยันด้วยว่ามติของพรรคร่วมรัฐบาลให้รับหลักการ ร่างพ.ร.ป.ที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาทั้ง 10 ฉบับ และจะเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการพิจารณา เพราะเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีความสำคัญ แม้มีข่าวระบุว่าร่างพ.ร.ป.ของพรรคฝ่ายค้านจะถูกตีตกทุกฉบับ

แสดงความเห็น