สมศักดิ์-วราเทพ นั่งหัวโต๊ะประชุมคกก.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เน้นแก้ยากจน

สมศักดิ์-วราเทพ นั่งหัวโต๊ะประชุมคกก.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย นัดแรก แลกเปลี่ยนความคิด วางกรอบแนวทางเน้นแก้ปัญหาความยากจน  พร้อมกำชับชายแดนตากเฝ้าระวังโควิดเข้มงวด แนะพัฒนาระบบน้ำ-ดิน เชื่อเพิ่มผลผลิตได้ 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่ 3 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย ) ครั้งที่ 1 โดยมี นายวราเทพ รัตนากร อดีต ส.ส.กำแพงเพชร ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมทั้งคณะกรรมการร่วมประชุม และมีการประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับ ส่วนราชการทั้ง 3 จังหวัดด้วย

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เราอยากรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เป็นการรับฟังกรอบแนวทางภาพรวมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนของจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชน และแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท แต่ในส่วนตัวตนอยากจะเน้นการแก้ปัญหาความยากจนให้ประชาชนมีกินมีใช้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในพื้นที่ 3 จังหวัด ทั้งนี้ในระยะเร่งด่วน ตนได้ฝากเรื่องชายแดนจังหวัดตาก เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำคือ โควิด-19 เพราะเป็นเขตชายแดนมีคนข้ามไปข้ามมา เพราะอย่างในเรือนจำของ กรมราชทัณฑ์ เราเข้มงวดคนเข้าออกมากๆ เมื่อออกมาข้างนอกมาขึ้นศาล กลับเข้าเรือนจำผู้ต้องขังต้องถูกกักตัว 14 วัน ดังนั้นในจ.ตาก ตรงนี้ตนเกรงว่าหากเราไม่เข้มงวด มีแรงงานข้ามไปข้ามมา เพราะมีท่าเรือที่สามารถข้ามแม่น้ำเมยได้ หากมีโควิดเข้ามาจะต้องปิด อาจจะลำบากกันอีกในเรื่องของเศรษฐกิจ เราไม่ได้ห้าม แต่ขอให้ดูอย่างละเอียด

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปีที่ผ่านมางบชุมชนเข้มแข็งทั้ง 3 จังหวัดเราทำเป็นกำแพงป้องกันยาเสพติด ซึ่งในปีนี้เราคงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนมาใช้ในการแก้ปัญหาความยากจนได้บ้าง จึงขอให้ทุกท่านลองไปคิดดู ส่วนการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาว คือ คลองแม่ระกา ที่ประสานกับทั้ง 3 จังหวัด คือการนำน้ำจากเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มาถึง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ส่งต่อไปยัง สุโขทัย ได้ นี่เป็นเรื่องที่น่าผลักดันในแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ ในส่วนของเรื่องปศุสัตว์ ตนได้ทดลองการเลี้ยงวัว ที่จ.สุโขทัย ไประยะหนึ่งแล้ว ซึ่งปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติ ถึงวันนี้จะสามารถผสมพันธุ์ได้แล้ว ในส่วนของ 3 จังหวัดนี้ตรงนี้น่าจะเป็นโครงการที่น่าสนใจ หากครอบครัวไหนที่มีพื้นที่เหมาะสมน่าจะทำได้ ส่วนภาคการเกษตร หากเกษตรกรทำบัญชีครัวเรือน การใช้จ่ายจะเกิดความระมัดระวัง ถือเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้อาจจะต้องลองปลูกพืชชนิดอื่นบ้าง ทั้งนี้ตนมั่นใจว่าทั้ง 3 จังหวัดเราจะประสบความสำเร็จ แค่การประชุมครั้งแรกก็เป็นไปในทิศทางที่ดี

“ผมฝากทั้ง 3 จังหวัด ให้ทำอะไรที่เพิ่มมูลค่า เราทำอะไรอย่างเดียวไม่ได้ บางครั้งพาชาวบ้านไปลงทุนแล้วขาดทุน ผมพยายามทำอะไรที่ง่ายๆ เช่น การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งไม่ได้เลี้ยงยาก เราสามารถมาปรับปรุงหาวิธีการเพิ่มมูลค่าได้ ผมอยากให้ทุกท่านนำไปคิดต่อ อาจจะได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก การประชุมครั้งหน้าเราจะได้เอาเนื้อๆมาคุยกัน” นายสมศักดิ์ กล่าว 

นายสมศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า ทางด้านนายวราเทพ อยากให้ทางคณะกรรมการจังหวัด ที่มีข้อมูลและมีการดำเนินการไปแล้ว อยากให้ส่งข้อมูลเข้ามายังคณะกรรมการชุดใหญ่ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และหาแนวทางในการดำเนินงาน เพราะคิดว่างานที่คณะกรรมการชุดนี้จะทำมีเยอะมาก แต่อยากให้จังหวัดเรียงลำดับความต้องการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ยังแก้ไม่ได้ ซึ่งเรื่องระบบน้ำ ระบบดิน นายวราเทพได้เสนอให้ทำในกลุ่ม 3 จังหวัด หากพัฒนาคลองส่งน้ำจะส่งผลดี ส่วนเรื่องดินนั้น มีการใช้ทำการเกษตรมานาน และทำให้เสื่อมสภาพเร็วโดยสารเคมี ถ้าเราจะนำร่องหางบประมาณให้เกษตรกรเข้าโครงการพัฒนาดิน จะสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ ทำให้เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไปได้

แสดงความเห็น