รัฐสภา ใช้เวลา 20 นาที ลงมติข้างมาก 435 เสียง รับหลักการร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาวาระต่อเนื่อง ในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….  ซึ่งต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อให้ที่ประชุมลงมติ หลังจากที่มีสมาชิกรัฐสภาอภิปรายครบถ้วน ทั้ง 70 คนแล้ว ทั้งนี้ในการประชุมสมัยดังกล่าวที่ไม่สามารถลงมติได้ เนื่องจากปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ

โดยที่ประชุมรัฐสภา ได้เปิดการประชุมและให้สมาชิกลงมติทันที สำหรับผลการลงมติ คือ รับหลักการด้วยเสียงข้างมาก 435 เสียง ต่อ 30 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง​ จากนั้นได้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา จำนวน 49 คน  ทั้งนี้เป็นไปตามโควตาที่กำหนดไว้ ทั้ง สัดส่วนของ คณะรัฐมนตรี , พรรคเพื่อไทย, พรรคพลังประชารัฐ, พรรคภูมิใจไทย, พรรคประชาธิปัตย์ , พรรคก้าวไกล , สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลงมติร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… ได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและใช้เวลาพิจารณาในการลงมติประมาณ 20 นาที

จากนั้น ที่ประชุมรัฐสภา ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ…. ที่คณะรัฐมนตรี เสนอ โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้นำเสนอเนื้อหา

แสดงความเห็น