“ชวน” ชี้ ไม่จำเป็นต้องเปิดสมัยวิสามัญพิจารณากฎหมายลูก 2 ฉบับ เชื่อไม่มีปัญหาองค์ประชุม

“ชวน” ชี้ ไม่จำเป็นต้องเปิดสมัยวิสามัญพิจารณากฎหมายลูก 2 ฉบับในวาระ2-3 เชื่อไม่มีปัญหาเรื่ององค์ประชุม เหตุเป็นการประชุมร่วมรัฐสภา

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่า ทางวิป 3 ฝ่ายหารือร่วมกัน โดยจะต้องพิจารณาให้จบภายในไม่เกิน 2 วัน และจะมีการหารือกันในวันที่จะมีการพิจารณาอีกครั้งว่ากรรมาธิการจะมีชุดเดียว หรือกี่ชุด ซึ่งกฎหมายนั้นมี 2 เรื่อง แต่มี 10 ฉบับ โดยจะมีการพิจารณาครั้งละ 1 เรื่อง แล้วตั้งกรรมาธิการ จากนั้นจะพิจารณาต่ออีกเรื่อง ส่วนเรื่องของเวลาก็กำหนดไว้ให้ฝ่ายละ 6 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่กังวลเรื่องขององค์ประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมร่วมรัฐสภา

ส่วนหากกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จะขอเปิดสมัยวิสามัญหรือไม่ นายชวน ระบุ ไม่มีความจำเป็นจะต้องเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ ซึ่งคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2565 ที่จะเปิดสมัยประชุมสามัญจะสามารถพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ได้

แสดงความเห็น