“วิปรัฐบาล” รอฟังฝ่ายค้านแจง แก้พ.ร.ป.พรรค ก่อนเคาะ รับหลักการหรือไม่

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยถึงผลการประชุมวิปรัฐบาล เพื่อเตรียมพร้อมต่อการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่เตรียมใช้ในการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ ซึ่งมีส.ส.เข้าชื่อเสนอรวม 10 ฉบับ ว่า มติของที่ประชุมวิปรัฐบาล ให้พรรคร่วมรัฐบาล ลงมติรับหลักการของร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… ที่ คณะรัฐมนตรี และ ส.ส.เข้าชื่อเสนอรวม 4 ฉบับ ในทุกฉบับ เพราะมีหลักการในทำนองเดียวกัน และจะใช้ร่างพ.ร.ป.ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นหลักในการพิจารณา พร้อมกับตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 49 คนพิจารณา มีกำหนดแปรญัตติภายใน 15 วัน

นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่…) พ.ศ….  ที่ครม. เสนอ และมีส.ส.เข้าชื่อเสนอรวม 6 ฉบับ เบื้องต้นวิปรัฐบาลเห็นว่าให้รับหลักการฉบับที่เสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาล และใช้ฉบับที่เสนอโดยนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และคณะ เป็นร่างหลัก ส่วนกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาจะใช้ชุดเดียวกันกับ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… เพื่อให้การทำงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เนื่องจากร่างพ.ร.ป.ทั้ง2 ฉบับเกี่ยวข้องกันและมีผู้เสนอชุดเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่ามติของวิปรัฐบาล จะไม่รับหลักการร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่เสนอโดยส.ส.พรรคฝ่ายค้านหรือไม่ นายชินวรณ์ กล่าวว่า ไม่เป็นเช่นนั้น แต่ต้องรอฟังการพิจารณาอีกครั้ง เพราะแต่ละฉบับนั้นมีรายละเอียดที่เสนอและหลักการที่แตกต่างกัน เช่น ฉบับของนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ เสนอให้แก้มาตรา 27 และ มาตรา 28 ว่าด้วยการเปิดช่องทางให้ประชาชนเสนอแนะความเห็นมายังพรรคการเมืองได้, ฉบับของพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติ เสนอแก้เกี่ยวกับกระบวนการพรรคการเมือง, ฉบับของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกล เสนอการยกเลิกการยุบพรรคการเมือง เป็นต้น  ซึ่งวิปรัฐบาลมองว่าการแก้ไขกฎหมายลูกควรแก้ไขให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

เมื่อถามถึงกรณีที่นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีเนื้อหาแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ รองประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ตนได้ชี้แจงกับที่ประชุมว่าในชั้นการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีประเด็นที่ตกผลึกชัดเจน ส่วนการคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้ยึดตามการแก้ไขมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้กระบวนการที่ส.ส.ยื่นเรื่องนั้นไม่เป็นเหตุให้การพิจารณาร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองสะดุดลง อีกทั้งเมื่อประธานรัฐสภาบรรจุเรื่องเข้าสู่วาระแล้ว กระบวนการต้องเดินหน้าทำให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมวิปรัฐบาลจะยึดเวลาที่ใช้อภิปรายตามที่คณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่ายหารือ คือ ให้ฝ่ายผู้เสนอญัตติ 5 ชั่วโมง, ประธานในที่ประชุม 1 ชั่วโมง, ฝ่ายส.ว., ฝ่ายส.ส.รัฐบาล และ ฝ่ายพรรคร่วมฝ่ายค้าน ฝ่ายละ 6 ชั่วโมง รวมเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นให้แต่ละฝ่ายได้นำเวลาที่จัดสรรไปบริหารเพื่อให้การพิจารณาแล้วเสร็จในช่วงวันและเวลาที่กำหนด

แสดงความเห็น