รัฐสภา ยุติการประชุม หลัง ส.ว.เสนอ เหตุห่วงสุขภาพ เพราะกลิ่นสีซ่อมหลังคาฟุ้งแรง

ที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติเห็นชอบ  ร่าง พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องยุติการประชุม หลัง ส.ว.เสนอ เหตุห่วงสุขภาพ เพราะกลิ่นสีซ่อมหลังคาฟุ้งแรงในห้องประชุม 

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมร่วมรัฐสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หลังจากที่ลงมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. ….  ที่คณะรัฐมนตรี เสนอด้วยเสียงเอกฉันท์ 537 เสียงและตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาแล้ว 

จากนั้นนายออน กาจกระโทก ส.ว. หารือกับที่ประชุม เพื่อขอให้ยุติการประชุมเนื่องจากภายในห้องประชุมมีกลิ่นสีและกลิ่นทินเนอร์ที่ช่างก่อสร้างซ่อมหลังคา อาคารรัฐสภา จุดที่เป็นห้องประชุม และกังวลว่าจะกระทบต่อสุขภาพของสมาชิก 

โดยมี สมาชิกรัฐสภา ส่วนของฝ่ายค้านเห็นด้วย ทำให้นายพรเพชร สั่งยุติการประชุม และจะนัดประชุมอีกครั้งตามที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กำหนด

อย่างไรก็ดีตามระเบียบวาระการประชุม ยังมี 2 ร่างกฎหมายที่รอการพิจารณา คือ  ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ….  และ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ….  ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

แสดงความเห็น