ครั้งแรก ประชุมรัฐสภา ล่ม “ชวน” บอกอยู่ที่ความรับผิดชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงาน ถึงการประชุมร่วมรัฐสภา โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ  คือ ร่างตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมของไทยรอบอุรุกวัย ภายใต้องค์การการค้าโลก ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบเอกฉันท์  403 เสียง  

จากนั้นได้เข้าสู่การพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรรม พ.ศ…. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่มีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล เป็นประธานฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเนื้อหาเรียงลำดับรายมาตรา ทั้งนี้พอถึงมาตรา 4 นั้น พบว่ามีสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อย และนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประะชุม ลืมตรวจสอบองค์ประชุม และสั่งให้ลงมติ ทำให้นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ทักท้วง ว่า  ไม่ได้เช็คองค์ประชุมก่อนลงมติ และหลังการลงมติแล้วพบเสียงรวมกัน มีเพียง 349 เท่านั้น ไม่ครบองค์ประชุม

ทำให้นายชวน ต้องสั่งให้นับองค์ประะชุมอีกครั้งและพบว่ามีองค์ประชุมเพียง 370 เสียง ซึ่งเกินองค์ประชุมเพียง 5 เสียงเท่านั้นและลงมติใหม่

ต่อจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาต่อจนถึง มาตรา 8 โดยก่อนการลงมตินั้น นายชวน ได้ให้สมาชิกกดบัตรแสดงตนอีกครั้งแต่ได้ใช้เวลารอเป็นเวลานาน ทั้งนี้มีส.ส. เสนอความเห็นว่าในการประชุมรัฐสภาครั้งหน้า ควรนำวาระสำคัญไว้ต่อท้ายเพื่อไม่ให้มีปัญหากับองค์ประชุม พร้อมเสนอให้ หักปรับเงิน เมื่อพบว่ามีผู้ขาดประชุม เพราะข้อกำหนดที่ระบุว่า หากขาดประชุมเกิน 4 ครั้งต้องพ้นจากสมาชิก ไม่เคยปฏิบัติได้จริง เพราะนายชวนใจดี ปล่อยให้ขาดเรื่อยๆ ดังนั้นควรแก้ข้อบังคับ การขาดต้องปรับเงิน 10,000 บาท

ซึ่งนายชวน กล่าวว่า อยู่ที่ความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะใช้วิธีใด หากขาดความรับผิดชอบ ทั้งนี้การประชุมรัฐสภา ถือเป็นครั้งแรกของการประชุมรัฐสภา ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาเพราะส.ว. เข้าร่วมประชุมมากกว่าส.ส. แต่รอบนี้ ส.ว.ขาดมากกว่าส.ส. ทำให้สมาชิกไม่ครบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อตรวจสอบองค์ประชุม แล้วพบว่ามีจำนวนเพียง 355 เสียง ไม่ครบองค์ประชุมที่ต้องได้ 365 เสียง ทำให้นายชวน กล่าวว่า หากใครอยู่ไม่แสดงตน สามารถประกาศได้ เมื่อองค์ประชุมไม่ครบ ต้องปิดประชุม

แสดงความเห็น