คำนูณ เตือนฟื้นระบบสมนาคุณพรรคใหญ่ หลัง ฝ่ายค้าน-รัฐบาลปรองดอง แก้รธน.

นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. ฐานะอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ปี 58 ให้ความเห็นส่วนตัว โดยตั้งคำถามต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ซึ่งรัฐสภานัดลงมติวาระสาม วันที่ 10 กันยายน ว่า พันธมิตรใหญ่ ระหว่างพรรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน กำลังปรองดองเพื่อกินรวบประเทศหรืออย่างไร เพราะไม่กี่วันจะลงมติวาระสาม แก้รัฐธรรมนูญให้กลับไปใช้ระบบที่ก่อวิกฤตเมื่อ 16 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ร่างรัฐธรรมนูญที่มีโอกาสร่วมยกร่างกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มี นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นประธาน ที่กำหนดให้มีระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม มีบัตร 2 ใบ เลือกส.ส.เขต 300 คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 – 170 คน หรือที่รู้จักกันว่าเป็นระบบ MMP : Mixed-member proportional ซึ่งถูกสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติให้ตกไป ไม่มีโอกาสนำมาใช้ เพื่อแก้วิกฤตอันเกิดจากระบบเลือกตั้งสมนาคุณพรรคใหญ่ที่ใช้ในรัฐธรรมนูญ 2540

“ในอีกไม่กี่วันนี้ กลับจะมีการลงมติวาระ 3 แก้รัฐธรรมนูญกลับไปใช้ระบบที่ก่อให้เกิดวิกฤตมาเมื่อ 16 ปีที่แล้วอีก  พันธมิตรใหม่ระหว่างพรรคใหญ่ฟากรัฐบาลกับฟากพรรคฝ่ายค้านจะนำบ้านเมืองไปสู่ทิศใดหลังเลือกตั้งระบบเหล้าเก่าในขวดใหม่ ปรองดองกันกินรวบประเทศหรืออย่างไร” นายคำนูณ กล่าว

แสดงความเห็น