“กิตติรัตน์” โพสต์เฟซบุ๊กบริสุทธิ์หลังถูกปปช.ชี้มูลคดีข้าว “BULOG”

นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง  อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ สมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอาญามาตรา 157 กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ไม่ควบคุมดูแลหรือสั่งการให้มีการตรวจสอบ กรณีองค์การคลังสินค้าคัดเลือกบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ให้เป็นผู้ส่งมอบข้าวให้กับองค์การสำรองอาหาร หรือ  “BULOG”  ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 300,000 ตัน ในราคาตันละ 559 เหรียญสหรัฐ   โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่า  ขอขอบคุณในความห่วงใย และความเชื่อมั่นที่มีให้ผมนะครับ ขอเรียนเพียงสั้นๆ ในชั้นนี้ว่า

1.ผมยังมิได้รับแจ้งถึงมติของ ป.ป.ช.ที่ปรากฏเป็นข่าวดังกล่าว ไม่ว่าทางวาจา หรือเป็นเอกสารแต่อย่างใด

2. ผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผมว่ามิได้กระทำผิดตามที่มีข้อกล่าวหาที่ระบุไว้ในชั้นไต่สวน

3. ในขั้นตอนไต่สวน ผมได้ชี้แจ้งเป็นเอกสาร และตอบข้อซักถามต่อ คณะอนุกรรมการไต่สวน หลายครั้งในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าสามารถยืนยันว่าผมได้ปฏิบัติ และ/หรือ ไม่ได้ปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่กล่าวนี้ อย่างเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

4. ผมเคยทักท้วงต่อ ป.ป.ช. ว่า ประธานอนุกรรมการไต่สวน ซึ่งเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ท่านหนึ่ง ไม่สมควรทำหน้าที่ในอนุกรรมการไต่สวนฯ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีสาเหตุโกรธเคืองกับผม จนอาจทำให้ผมไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ปฏิเสธคำขอของผม ราวกับพอใจที่จะให้ผมเผขิญความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการไต่สวน และนำเสนอผลการไต่สวนต่อคณะกรรมการ 

5. ผมจะหารือกับนักกฎหมาย และทนายความของผมว่าผมสามารถชี้แจงความจริง และความแคลงใจในกรณีกล่าวหาฯ ต่อผมนี้ แก่สาธารณะได้เพียงใด รอฟังนะครับ

แสดงความเห็น