“เศรษฐพงค์” หนุนตั้ง “กรรมการ5Gแห่งชาติ” โดยเร็ว ให้ไทยไม่เสียโอกาสพัฒนา “ศก.-สังคม-ธุรกิจ” ห่วง ไทยรั้งท้ายปท.อาเซียน แนะ สรรหาบุคคลเชี่ยวชาญนั่งกรรมการ


พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และรองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกมธ.ดีอี กล่าวถึงการเตรียมตั้งคณะกรรมการ 5G แห่งชาติ โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการจัดตั้งว่า ตนเองติดตามข่าวการตั้งคณะกรรมการ 5G แห่งชาติที่กำลังจะตั้งขึ้นมา ถือว่ามีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาด้านสังคม และเศรษฐกิจ โดยที่ 5G ยิ่งเกิดเร็วเท่าไหร่ ประโยชน์ก็จะเกิดกับประชาชนมากและเร็วเท่านั้น ซึ่ง 5G มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนดำเนินการนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedecine ที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นส่วนในสำคัญในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง 5G ยังช่วยด้านนโยบายการศึกษา เช่น การเรียนออนไลน์ฟรีตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ตรงไหน ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตหรือ 5G เข้าถึงก็สามารถเรียนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาดธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพราะ 5G จะเข้าไปแฝงตัวอยู่ในทุกส่วนของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีความคล่องตัว ภาคการผลิตมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ 

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวต่อว่า จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการ 5G มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตนจึงเห็นด้วยที่จะตั้งคณะกรรมการ 5G แห่งชาติโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเสียโอกาส ไม่ให้คนไทยต้องเสียโอกาสในการได้เทคโนโลยี 5G ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม ให้เท่าทันนานาอารยะประเทศ เพราะที่ผ่านมาได้มีงานศึกษาประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการเริ่มวางโครงข่าย 5G ผลชี้ว่าปัจจุบันนี้มีประเทศฟิลิปปินส์ได้จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ 5G แล้ว ส่วนประเทศเมียนมาร์และลาวก็กำลังเตรียมคลื่นความถี่ 5G ในย่าน 3.5 GHz บางส่วนว่างอยู่เพื่อนำมาจัดสรร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในไตรมาสสองของปี 2020 ส่วนประเทศอื่นๆ ก็มีแผนที่จะดำเนินให้มี 5G ใช้ภายในปี 2023 แต่สำหรับประเทศไทยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นประเทศเกือบสุดท้ายในภูมิภาคที่จะได้ใช้ 5G หรือไม่

“ผมหวังว่า กสทช. และคณะกรรมการ 5G แห่งชาติ ที่จะมีการตั้งขึ้นในอนาคต จะได้ช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยได้มี 5G ใช้โดยเร็ว ที่สำคัญคือบุคคลที่จะเข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมการ 5G ควรจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญ เพื่อให้มีการต่อยอดการใช้งาน 5G ให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ผมหวังว่าจะได้เห็นบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการ5G” พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าว

แสดงความเห็น