“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนายกฯ นาหนองไผ่ -สุรินทร์ เคยถูกให้ออกราชการ

นายศรีสุวรรณ จรรยา  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  เข้ายื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  โดยใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562  มาตรา 50 (8)  กำหนดว่าจะต้องไม่เคยให้ถูกออกจากราชการและรัฐวิสาหกิจมาก่อน   แต่ผู้สมัครรายนี้เคยถูกผู้ว่าราชการสุรินทร์ในสมัยนั้นสั่งให้ออกจากราชการ   ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นสภาตำบล และผู้สมัครคนดังกล่าวเคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  และทำหน้าที่นายกฯ อบต.  แต่ถูกร้องเรียนว่าทุจริตต่อหน้าที่  แล้วถูกร้องเรียนไปที่ ป.ป.ป.  ซึ่ง ป.ป.ช.ก็มีมติว่าทุจริตต่อหน้าที่จริง จึงส่งเรื่องไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการในฐานะผู้บังคับบัญชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในขณะนั้น จึงมีหนังสือให้ออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองไผ่  

ซึ่งคนที่ถูกออกจากราชการ  ตามกฎหมายท้องถิ่นไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้  แต่ไม่แน่ใจว่าผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นนาหนองไผ่  ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วปล่อยผ่านมาได้อย่างไร จึงจำเป็นที่จะต้องมาร้องให้ กกต.ไต่สวนสอบสวน ว่าผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งมาแล้ว  แต่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หากพบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายก็ให้สั่งเพิกถอนและสั่งให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะ พร้อมดำเนินดคีผู้สมัครรายนี้  ตามมาตรา 120  พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติเลือกตั้ง แล้วยังมาลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งมีอัตราโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อย 10 ปีด้วย  

แสดงความเห็น