เลขาธิการพรรคประชาชาติ เผยสัปดาห์หน้า พรรคร่วมฝ่ายค้าน นัดถกแก้รธน.

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า สัปดาห์หน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะหารือถึงแนวทางและเนื้อหาต่อการเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อรัฐสภา และขณะนี้มอบหมายให้แต่ละพรรคใช้เวลาช่วงปิดสมัยประชุมรัฐสภา สำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในมุมมองความเดือดร้อนที่ยึดโยงกับรัฐธรรมนูญ โดยส่วนของพรรคประชาชาติเห็นว่าปัญหาสำคัญของประเทศเกิดจากยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศไม่สามารถแก้วิกฤตเศรษฐกิจได้ เพราะบริบทและสถานการณ์ภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากการระบาดของโควิด-19 เช่น แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ที่ขณะนี้ทำไม่ได้ เพราะทั่วโลกระงับการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันประชาชนถูกผลักออกจากระบบอุตสาหกรรมไปสู่ระบบเกษตรกร ที่พบว่าภาคเกษตรกรรม ที่มีประมาณ 40% ทำให้เกิดตัวเลขจีดีพีเพียง 10% ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม ที่มีแรงงาน 10% กลับสร้างตัวเลขจีดีพีได้ถึง 34% ดังนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงคือ การทำให้จีดีพีเคลื่อนตัว ประชาชนมีเศรษฐกิจดี ไม่ใช่รัฐแจกเงินเท่านั้น

“ผมยืนยันว่ายุทธศาสตร์ คือ ทรราชย์ต่อประชาชน ดังนั้นต้องแก้ไขในประเด็นดังกล่าว รวมถึงกรณีที่รัฐธรรมนูญผูกขาดการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปไว้กับส.ว.  ทั้งนี้สิ่งที่เป็นปัญหาต้องเร่งดำเนินการถึงเวลาที่ต้องทิ้งเรื่องประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม อย่างไรก็ดีการปฏิรูปนั้น ผมมองว่าต้องปฏิรูปทั้งองค์กร ไม่ใช่แค่รูปแบบหรือการใช้เงิน เพราะเชื่อว่าตัวเลขหนี้สาธารณะจะเพิ่มสูงเป็น 90% แน่นอน ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือรัฐบาลเลิกครอบงำผ่านการตั้งกรรมการ ซึ่งเท่ากับการด้อยค่าความรู้ สติปัญญาของประชาชน” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

พ.ต.อ.ทวี กล่าวด้วยว่า สำหรับเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะไม่เปลี่ยนแปลงจากเนื้อหาเดิมที่เคยยื่นเสนอ แต่สิ่งที่เพิ่มคือ การรับฟังความเห็นของประชาชน และมองว่าทุกหน่วยงานต้องปฏิรูปตนเอง

เมื่อถามว่ากรณีของการระดมรายชื่อประชาชน เพื่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคไทยภักดี จะทำให้เป็นปัญหาหรือไม่ เลขาธิการ พรรคประชาชาติ กล่าวว่า ผู้ทำกิจกรรมสามารถทำได้ตามระบอบประชาธิปไตยและตนมองว่าเป็นเรื่องดี เพื่อที่ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการไม่แก้รัฐธรรมนูญอยู่บนหลักเหตุผลที่แต่ละฝ่ายต้องนำเสนอ รณรงค์ สร้างความเข้าใจกับประชาชน ทั้งนี้ฝ่ายที่จะแก้ไขไม่สามารถเอาชนะความคิดสุดโต่งได้ แต่อย่าลืมว่าประชาชนคือ ผู้สถาปนารัฐธรรมนูญ​ทุกกลุ่มต้องฟังประชาชน

แสดงความเห็น