กรมบังคับคดี ห่วงใยปชช.ช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ สำเร็จกว่า 1,328 เรื่อง

กรมบังคับคดี ห่วงใยปชช.ช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ลดความเหลื่อมล้ำทั่วไทยสำเร็จกว่า 1,328 เรื่อง พร้อมยกระดับยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์แบบไร้ค่าธรรมเนียม

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีความห่วงใยภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจนเป็นหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงได้สั่งการให้กรมบังคับคดี จัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ รวม 116 แห่ง เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษา และลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ซึ่งผลจากการจัดโครงการดังกล่าว พบเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ 1,969 เรื่อง ทุนทรัพย์ จำนวน 7,351,736,239.10 บาท สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,328 เรื่อง ทุนทรัพย์ จำนวน 781,653,515.14 บาท ความสำเร็จของการไกล่เกลี่ยฯ คิดเป็นร้อยละ 90.25  

“เราอยากลดความเหลื่อมล้ำ จึงช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น จึงเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ได้เจรจากันจนเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย ซึ่งเจ้าหนี้ก็ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้ก็สามารถชำระหนี้ได้ด้วย ส่งผลให้ไม่ต้องถูกบังคับคดีหรือถูกฟ้องล้มละลาย” นางอรัญญา กล่าว

นางอรัญญา เปิดเผยอีกว่า เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมบังคับคดีจึงได้ยกระดับการให้บริการโดยยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th และแอปพลิเคชัน Session Call เช่นกัน โดยผู้ประสงค์จะเข้าไกล่เกลี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทร 02 881 4840, 02 881 4940, 0 2 887 5072 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ

แสดงความเห็น