“เมียกำนันป้อ” นายกอบจ.โคราช​ แจ้งทรัพย์สิน​ มี​ 461​ ล้าน​ ทึ่ง ไม่กี่ปีหนี้หมื่นล้านหมด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางยลดา หวังศุภกิจโกศล กรณีเข้ารับตำแหน่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64 โดยนางยลดาแจ้งว่า ตัวเองและนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 461,279,446 บาท เป็นทรัพย์สินของนางยลดา 212,744,957 บาท เป็นของนายวีรศักดิ์ 248,534,489 บาท ทั้งนี้ นางยลดาแจ้งว่า มีหนี้สินเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 35,500,000 บาท

สำหรับหนี้ดังกล่าว​ เป็นที่น่าสังเกตว่า​ ก่อนหน้านี้ นายวีรศักดิ์ สามีของนางยลดา เคยแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ เมื่อเดือน ส.ค.62 โดยแจ้งว่า มีทรัพย์สิน 37,065,128 บาท มีหนี้สิน 9,636,125,937 บาท ส่วนนางยลดา มีทรัพย์สิน 62,597,681 บาท มีหนี้สิน 1,502,278,776 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สิน 99,662,809 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 11,138,404,713 บาท แต่ปรากฏว่าหนี้ก้อนดังกล่าวได้หายไปแล้ว 

แสดงความเห็น