“นพ.วันชัย” รับกก.สมานฉันท์ ไร้ข้อสรุป แนะ ใช้ ยุติธรรมสมานฉันท์คลี่คลายแกนนำราษฎร

นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ฐานะ โฆษกกรรมการสมานฉันท์   กล่าวว่า การประชุมกรรมการสมานฉันท์ ประจำสัปดาห์ ได้เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายหรือจนกว่าจะเปิดสมัยประชุมสภาฯ อย่างไรก็ดีการประชุมของกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางสร้างความสมานฉันท์ขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติในชั้นกรรมการ มีเพียงให้อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ รวบรวมและสรุปความเห็นในส่วนที่รับผิดชอบ

“ยอมรับว่ากรรมการหลัก ไม่มีกระบวนการวิเคราะห์ หรือบทสรุป แต่ได้ให้แต่ละฝ่ายที่รับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต นักศึกษาที่จัดขึ้นหลายเวทีเป็นผู้สรุปว่ามีข้อควรพิจารณาไปสู่ทางออกอย่างไร และนัดนำเสนอรายงาน เดิมจะเสนอร่างรายงาน วันที่ 19 เมษายนนี้ แต่ด้วยสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จึงต้องเลื่อนไปก่อน ทั้งนี้จะหาเวลาพบกับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำเสนอเนื้อหา เบื้องต้นจะนำเสนอให้ประธานสภาฯ ทราบว่ากรรมการสมานฉันท์เป็นเพียงกรรมการเฉพาะกิจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนระยะยาวต้องมีกรรมการอีกคณะดำเนินการ ซึ่งทราบว่าสถาบันพระปกเกล้านำเสนอไว้แล้ว” นพ.วันชัย

นพ.วันชัย กล่าวด้วยว่าสำหรับแนวทางสมานฉันท์ส่วนตัวสนใจในประเด็นยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว โดยจะนัดพบกับผู้พิพากษาและกระทรวงยุติธรรมเพื่อผลักดันแนวทาง เพราะที่ผ่านมาพบว่าเมื่อเยาวชนทำผิดกฎหมาย จะถูกส่งฟ้องศาล และส่งเข้าสถานพินิจ ที่ตนมองว่าเป็นคุกเด็ก เมื่อพ้นผิดยังมีอัตราการก่ออาชญากรรม ดังนั้นเรื่องดังกล่าวประเทศไทยต้องเรียนรู้และแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่แกนนำคณะราษฎรที่ถูกขังในเรือนจำและอดอาหารประท้วงกระบวนการยุติธรรม นพ.วันชัย กล่าวว่า สังคมต้องมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจรายละเอียด เพราะยุติธรรมสมานฉันท์ไม่ใช่ การไม่เอาผิดใคร แต่คนที่ที่ไม่ถูกพิพากษาแต่ถูกคุมขัง และอดข้าวประท้วง เพราะคนที่ถูกลงโทษไม่คิดว่าตนเองทำผิด และมองว่าตนเองทำถูกแต่ถูกเล่นงานทางกฎหมาย ไม่ได้รับการประกันตัว ทำให้รู้สึกต่อต้าน

“ที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมในแบบที่ตัดสิน พิพากษา ซึ่งใช้มานั้นไม่ผิด แต่วันนี้ใช้ไม่ได้ผล เพราะคนที่ถูกลงโทษไม่คิดว่าตนเองทำผิด และไม่ได้ทำผิด เมื่อกระบวนการลงโทษทำให้เกิดความรู้สึกว่าลงโทษนั้นไม่ถูก  ดังนั้นแนวทางคลี่คลาย คือ ความยุติธรรมสมานฉันท์ สร้างความเข้าใจ ผ่านการพูดคุยกันตามกติกา ตามกฎหมาย  และผู้ที่มีคดียอมรับว่าทำผิด ทั้งนี้ในกระบวนการนั้นศาลอาญามีศูนย์คุ้มครองสิทธิ ที่ทนายสามารถใช้เป็นช่องทางได้” นพ.วันชัย กล่าว

แสดงความเห็น