เปิดโพรไฟล์เทพ! ว่าที่ ส.ส.ป้ายแดงพรรคภูมิใจไทย “เดอะมาร์ช” ลั่น ทำหน้าที่ ส.ส.สานต่อเจตนารมณ์ช่วยเหลือปชช.-ผลักดันนโยบาย

จากกรณีที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย 2 คน ประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี และ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ได้ลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 2562 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของทั้งสองคนสิ้นสุดลงตามมาตรา 101(3) ทำให้ผู้ชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส. แทนดังนี้ ลำดับที่ 13 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ และลำดับที่ 14 นายมารุต มัสยวานิช 

          นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การลาออกของ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยทั้งสองคน ทำให้รายชื่อลำดับถัดไปต้องเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.แทน ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ จะต้องรอให้ประธานสภาฯบรรจุระเบียบวาระให้ผู้มีรายชื่อลำดับถัดไปทั้งสองคนเข้าปฏิญาณตนต่อสภาก่อน ถึงจะเป็นการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่นเดียวกับกรณีของนายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งคาดว่าท่านประธานสภาฯ จะบรรจุวาระดังกล่าวในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการประชุมรัฐสภา เพื่อให้รัฐบาลแถลงนโยบาย

         โดย พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ด้วยภาระหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีทั้ง 2 ท่าน ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในฐานะรัฐมนตรี จึงได้ลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. ทำให้ตนได้รับภารกิจในการทำหน้าที่ ส.ส.ในครั้งนี้ ส่วนตัวมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ส.ส. สืบทอดเจตนารมณ์ของ อดีตส.ส.ทั้งสองท่าน ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมทั้งผลักดันนโยบายต่างๆของพรรคให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

         ทั้งนี้ พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ หรือ “เดอะมาร์ช” เป็นอดีตประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ “กสทช.” จบการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 26 และ “จปร.37” จบปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (เกียรตินิยมเหรียญทอง) จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมได้รับทุนกองทัพบกเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จาก Georgia Institute of Technology, ปริญญาโทวิศวกรรมโทรคมนาคม จาก The George Washington University และปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม จาก Florida Atlantic University ประเทศสหรัฐอเมริกา

          นอกจากนี้ “เดอะมาร์ช” ยังผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ วปอ. วตท. บยส. วปส. หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรการบริหารทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Defense Resourse Management), Naval Postgraduate School โดยรับทุนจากกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา, หลักสูตรเสนาธิการร่วม Joint and Combined Warfighting Course โดยทุนกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ในโครงการต่อต้านก่อการร้ายสากล จาก National Defense University เป็นต้น

         ปัจจุบัน “เดอะมาร์ช” ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับประเทศที่หาตัวจับยาก โดยเคยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการในเชิงลึกในหลายเรื่องด้านความมั่นคงในอดีตที่ผ่านมา อีกทั้งมีผลงานที่โดดเด่นในการประมูลคลื่นความถี่ 3G และ 4G รวมทั้ง ยังมีผลงานด้านวิชาการและวางระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับชาติ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในแวดวงราชการและเอกชน ด้วยผลงานและประวัติอันโดดเด่นจึงได้รับ “รางวัลเกียรติยศจักรดาว” จากมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งถือว่าเป็น “รางวัลสูงสุด” รางวัลหนึ่งในแวดวงทหารตำรวจ และยังเป็นประธานรุ่นนักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 37 อีกด้วย

แสดงความเห็น