“กมธ.ดีอีเอส” หนุน “กสทช.” ตั้งงบเพิ่มจากรายได้สู้วิกฤต “โควิด-19” “เศรษฐพงค์” แนะ เร่งพัฒนาระบบ Telemedicine ลดเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อได้

น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ว่า ทราบว่าการดำเนินการของ กสทช. เป็นการเกลี่ยเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของสำนักงาน กสทช. รวมกับเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐปรับแผนการใช้งบประมาณเพื่อนำงบไปสนับสนุนการต่อสู้กับวิกฤตเชื้อโควิดฯ ซึ่งเราในฐานะ กมธ.ดีอีเอส เห็นด้วยอย่างยิ่ง และขอสนับสนุนแนวทางดังกล่าว ที่จะเป็นการนำงบประมาณมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสถานการณ์อย่างแท้จริง เพราะถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะได้ออกมาช่วยกันเพื่อให้เราฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้

ขณะที่ พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธาน กมธ.ดีอีเอส กล่าวว่า การตัดสินใจของ กสทช. ถือเป็นตัวอย่างที่ดีกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ที่จะได้นำงบประมาณมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมในการสู้กับวิกฤตเชื้อโควิดฯ ครั้งนี้ โดยเฉพาะเป็นการให้งบโดยตรงถึงโรงพยาบาลที่ร้องขอเข้ามา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือด้านงบประมาณได้แบบตรงจุดอย่างยิ่ง เชื่อว่าทุกฝ่ายจะเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว เพราะทำให้เราสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสภาวะวิกฤต โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการ Telemedicine หรือการแพทย์ทางไกล สำหรับโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้ได้ เพราะช่วยลดการสัมผัสระหว่างกัน อีกทั้งประชาชนก็ไม่ต้องเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล เป็นการป้องกันการติดเชื้อทั้งกับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย 

“อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่างบประมาณ 1 พันล้าน ที่กสทช.ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ น่าจะน้อยไป คงไม่เพียงพอในการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขเพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิดฯ ดังนั้นจึงอยากให้ กสทช. ได้พิจารณาปรับเพิ่มงบประมาณในการช่วยเหลือครั้งนี้ขึ้นอีก เช่น อาจใช้เงินรายได้ของ กสทช. ตั้งงบประมาณสนับสนุนต่อสู้โควิดฯ เพิ่มเติมได้ ทั้งหมดก็เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือโรงพยบาลและพัฒนาระบบการรักษาทางไกล ซึ่งจะต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ได้” พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าว  

แสดงความเห็น