ผอ.GISTDA วางเป้า 3-5 ปี พัฒนากิจการอวกาศไทย ใช้ห้องปฏิบัติการเวียงป่าเป้าจุดเริ่มต้นสร้างฝัน

ผอ.GISTDA วางเป้า 3-5 ปี พัฒนากิจการอวกาศไทย ใช้ห้องปฏิบัติการเวียงป่าเป้าเป็นจุดเริ่มต้นสร้างฝันให้เป็นจริงกับเด็กรุ่นใหม่ ชี้เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก

นายปกรณ์ อาพาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) กล่าวถึง การร่วมกับ คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศ ที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ว่า การเปิดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ และทำให้ภาคเหนือมีศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียมสำรวจโลก ภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การสนับสนุน

นายปกรณ์ กล่าวอีกว่า เทคโนโลยีอวกาศสมัยนี้ไม่ได้ไกลตัวคน ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้ เรามักจะพูดถึงเรื่องอวกาศ ดาวเทียม เพราะเป็นเรื่องของต้นน้ำ ที่จะสร้างระบบอุตสาหกรรมแล้วต่อเนื่องมากจนถึงการประยุตก์ใช้ ประเทศไทยเรามักจะคุ้นชินกับการประยุตก์ใช้กันมาตลอด 20-30 ปี แต่วันนี้เราจะขยายมายังโซนนี้ จะให้ความรู้เรื่องอวกาศ เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับเรื่องของแอปพลิเคชัน ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่ เพราะที่นี่เป็นแห่งแรก เราก็จะมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นและหวังว่าจะประสบความสำเร็จ ทำให้เด็กๆ ได้มีโอกาสที่จะสร้างความฝันที่เขาอยากจะเป็นได้โดยผ่านกระบวนการเหล่านี้

“เรามีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยจะไปถึงจุดไหนของกิจการอวกาศ แต่การจะไปถึงจุดนั้นเราต้องการความสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตอนนี้เรากำลังเริ่มสร้างและตั้งเป้าว่าภายใน 3-5 ปี ถ้าเราสามารถสร้างดาวเทียมขนาดเล็กและใช้งานระบบต่างๆได้มากขึ้นจะเห็นภาพชัดเจน นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราสร้างคนที่เรามีอยู่แล้วให้เข้าถึงและสามารถไปได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น” นายปกรณ์ กล่าว

แสดงความเห็น