“พนิต” หนุนกฎหมาย “ปลดอาวุธคสช.” เข้าสภาฯ ชี้ จุดเริ่มต้นรื้อระบบส.ว. ตั้งนายกฯ

“พนิต” หนุนกฎหมาย “ปลดอาวุธคสช.” เข้าสภาฯ  ชี้ จุดเริ่มต้นรื้อระบบส.ว. ตั้งนายกฯ-ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความก้าวหน้าประชาธิปไตย คืนสิทธิให้ประชาชน

นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่อง “ปลดอาวุธคสช.” โดยมีรายละเอียดว่า ท่ามกลางกระแสการเรียกร้องให้มีการ “ปลดอาวุธคสช.” โดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ที่เสนอโดยภาคประชาชน

ผมเห็นว่าเป็นการเสนอร่างพ.ร.บ.ตามกลไกประชาธิปไตยนี่น่าสนใจ ในระยะหลังมานี้ผมเห็นร่างกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนมากขึ้น เป็นหนึ่งในความก้าวหน้าของประชาธิปไตยไทย แม้ว่าร่างที่เสนอโดยภาคประชาชนอาจถูกปัดตกไปบ้างแต่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนมีความตื่นตัวในการใช้สิทธิของตนมากขึ้น

สำหรับร่างกฎหมาย “ปลดอาวุธคสช.” ผมเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ และเห็นว่าประกาศ/คำสั่ง คสช. ที่ยังคงบังคับใช้อยู่นั้นถึงเวลาที่จะยุติได้แล้ว เพราะประเทศไทยตอนนี้อยู่ในระบอบประชาธิปไตย ประกาศ/คำสั่งเหล่านี้ถือกำเนิดมาจากอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและจำนวนมากมีเนื้อหาที่มุ่งจำกัดสิทธิของประชาชนอีกด้วย

ที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกเลิกประกาศคำสั่งคสช. จนเหลือประกาศ/คำสั่ง คสช. 17 ฉบับ ที่ยังมีผลใช้บังคับใช้อยู่ และการปลดอาวุธคสช. ในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการชำระล้างมรดก คสช. โดยเฉพาะกลไกส.ว.แต่งตั้งและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ผมเห็นว่าควรต้องมีการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของส.ว. ส.ว.ไม่ควรเลือกนายก และยุทธศาสตร์ชาติที่ไม่มีความยืดหยุ่นก็ควรยกเลิก ทั้งหมดนี้ควรทำผ่านรัฐสภาตามกลไกประชาธิปไตยเพื่อสร้างระบบและกลไกตามหลักการประชาธิปไตยที่แข็งแรง และพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้สิทธิของตนได้มากขึ้นด้วย

แสดงความเห็น