พรรคร่วมรัฐบาล จ่อ ยื่นร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ ธ.ค.นี้ รับ มีความเห็นต่างไพรมารีโหวต

นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะทำงานพรรคร่วมรัฐบาลเตรียมยกร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่า จะเสนอต่อประธานรัฐสภาในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อนำไปรับฟังความเห็นของประชาชน และประธานรัฐสภาพิจารณาบรรจุวาระการประชุมรัฐสภา โดยคาดการณ์ว่ากรอบเวลาแล้วเสร็จจะใกล้เคียงกับการเสนอร่างฯของ ครม. ในช่วงเดือนมกราคมปี 2565 ซึ่งขณะนี้คณะทำงานกำลังรวบรวมประเด็นที่เป็นข้อแตกต่างในเนื้อหาของร่างกฎหมายของพรรคร่วมรัฐบาล หากแล้วเสร็จก็จะเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามกรอบเวลาทั้ง 2 ฉบับพร้อมกัน

นายวิเชียร กล่าวว่า ในการพิจารณากฎหมายพรรคการเมืองนั้น ขณะนี้มี 2 ความเห็นเกี่ยวกับการทำไพรมารีโหวต  ซึ่งความเห็นหนึ่งเห็นว่า ไม่ได้มีข้อกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าจะต้องมีการทำไพรมารี เพียงแต่กำหนดให้ประชาชน หรือผู้เป็นสมาชิกพรรคมีส่วนร่วม ซึ่งอาจทำให้การทำไพรมารีลดระดับลง โดยที่อาจจะไม่ต้องทำครบ 100% ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมือง

ขณะเดียวกัน มีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือห้วงเวลาการทำไพรมารี เพราะหากมีความเห็นต่างระหว่างคณะกรรมการสรรหาของพรรคการเมือง อาจจะทำให้พรรคการเมืองไม่สามารถสรรหาผู้สมัครลงรับเลือกตั้งได้ทันภายใต้กรอบเวลา

แสดงความเห็น