“เศรษฐพงค์” ชี้ Metaverse จะเป็นระบบเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่ของโลก แนะไทยเร่งปรับตัว

“เศรษฐพงค์” ชี้ Metaverse จะเป็นระบบเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่ของโลก แนะไทยต้องเร่งปรับตัวทุกมิติให้ทันในทศวรรษนี้ เชื่อจะสร้างโอกาสมากมายให้ประเทศ

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) กล่าวว่า โลกในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากอดีตมาก เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในส่วนสังคมนั้น ครอบครัวส่วนใหญ่มีขนาดเล็กลง และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท่ามกลางห้วงเวลาแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 5 ที่มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI, IoT, blockchain และ virtual reality (VR) เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การค้า รูปแบบธุรกิจ และโอกาสใหม่ๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้สติปัญญาของมนุษย์ ควบคู่ไปกับความชาญฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากกว่าแต่ก่อนมาก เช่น ความรู้ ที่ในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 73 วัน แต่คาดว่าอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า ความรู้จะเปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ 12 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้เห็นความก้าวหน้าอย่างมากในเทคโนโลยี Physical reality, digital reality และ virtual reality เกิดการผสมผลานและหลอมรวมระหว่างโลกทางกายภาพและโลกเสมือน หรือ Metaverse นั่นเอง

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวอีกว่า การเกิดขึ้นของ Metaverse ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับโลกยุคใหม่นี้ ที่สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจมากมาย และในขณะเดียวกัน ยังทำให้ธุรกิจในรูปแบบเดิมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ถูก disrupt อย่างรวดเร็วและรุนแรง เกิดเป็นระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ ในแบบที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน ซึ่งหมายความว่าสุดท้ายแล้วจะเกิดการหลอมรวมโครงสร้างของสังคม ดังนั้นเราต้องพยายามทำให้ Metaverse เป็นแรงผลักดันให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในระดับสากล การเกิดขึ้นมาของ Metaverse จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บนโลก และจะยิ่งทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อถูกหลอมรวม บูรณาการ ผสาน และการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ 

แสดงความเห็น