ร่างแก้รธน. ฉบับประชาชน ฟังความเห็นเสร็จแล้ว รอ วิปฯ เคาะบรรจุวาระ

นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต่อกรณีการนำร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่….) พ.ศ…. ซึ่งเสนอโดยภาคประชาชน นำโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 1.35 แสนคน เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภา ว่า ในขั้นตอนหลังจากที่เปิดรับฟังความเห็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 5 ตุลาคม 2564 แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะประมวลความคิดเห็นและจัดทำรายละเอียดเพื่อประกอบการนำเสนอต่อสภาฯ ทั้งนี้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ฐานะประธานรัฐสภา จะเชิญตัวแทนของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป รัฐบาล) และวิปรัฐบาลหารือถึงการเปิดสมัยประชุม วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายนนี้ และเบื้องต้นจะนัดประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 9 พฤศจิกายน เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่ค้างในวาระ

นพ.สุกิจ กล่าวด้วยว่า ส่วนจะนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชน เข้าสู่การพิจารณาวันที่ 9 พฤศจิกายน หรือไม่นั้น ต้องรอการพิจารณาในกระบวนการให้แล้วเสร็จ ทั้งการประมวลผลการรับฟังความเห็น ที่มีผู้แสดงความเห็นรวม 185 ความคิดเห็น และหากแล้วเสร็จอาจนำเข้าสู่การหารือของวิปทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อกำหนดวันพิจารณาอีกครั้ง

แสดงความเห็น