สภา ตรวจสอบรายชื่อฝ่ายค้าน ปมวาระ 8 ปี นายกฯ เสร็จแล้ว เตรียมส่ง “ชวน” ยื่นศาลรธน.

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องผ่านนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐธรรมนูญ 8 ปีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค สองและมาตรา 158 วรรคสี่ ว่า หลังได้รับรายชื่อประธานรัฐสภาได้ตรวจสอบรายชื่อทั้ง 172 รายชื่อเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญ  พบว่า ใน 172 รายชื่อ มีลายเซ็นที่ไม่ตรงกับตัวอย่างที่สมาชิกเคยให้ไว้กับเลขาธิการสภาฯ จำนวน 5 ราย ซึ่งได้ตรวจสอบไปยังทั้งหมด และได้ทำบันทึกยืนยันรายชื่อกลับมาแล้วว่าได้ลงชื่อสนับสนุนจริง ดังนั้น จากนั้นนายชวนจะได้นำรายชื่อทั้งหมดไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญต่อไป 

แสดงความเห็น