“สัมฤทธิ์” จี้ ถามมท.หลังกังหันลมได้ยกเว้นภาษี ชี้ ชาวบ้านได้รับมลพิษทางเสียงแต่ไม่ถูกเยียวยา

“สัมฤทธิ์” จี้ถามมหาดไทยหลังกังหันลมได้ยกเว้นภาษี ชี้ชาวบ้านได้รับมลพิษทางเสียงแต่ไม่ถูกเยียวยา “บิ๊กป๊อก” แจงทำตามกฎหมายที่ดิน ยันมติครม.มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ตนได้ตั้งกระทู้ถาม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่าเพราะอะไร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถึงระบุว่า กังหันลมเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี หลังมีการประกาศบังคับใช้พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพราะที่ผ่านมาองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นไม่เคยมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการกังหันลมในจังหวัดชัยภูมิที่ไว้ใช้ผลิตไฟฟ้า แต่ปัจจุบันไม่สามารถเก็บภาษีได้ จนทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดรายได้นำไปพัฒนาพื้นที่และดูแลคุณภาพชีวิตคน และกรณีก่อนการก่อสร้างติดตั้งกังหันลม จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือทำประชาคมเพื่อได้รับความยินยอมจากชาวบ้านในพื้นที่ก่อน ซึ่งชาวบ้านก็ยินยอม แต่ทำไมปัจจุบันชาวบ้านกลับถูกหลอกได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษทางเสียงของกังหันลมโดยไม่ได้รับการเยียวยาหรือชดเชยใด ๆ และจะมีแนวทางอย่างไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปจัดเก็บภาษีได้เหมือนเดิมเพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชน

นายสัมฤทธิ์ กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ ระบุว่า เพราะเราเปลี่ยนมาใช้กฎหมายใหม่โดยจากเดิมเก็บภาษีจากรายได้ของสิ่งปลูกสร้าง แต่ตอนนี้ใช้เกณฑ์วัดตามมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง ยืนยันว่าทำตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้เหมือนก่อน ซึ่งทั่วโลกก็ยึดเกณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก โดยขณะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีการไปตรวจสอบต้นทุนว่าเมื่อไม่ต้องเสียภาษีและมีการรับซื้อจะซื้อได้เท่าไร ผู้ประกอบการจะได้รับความพึงพอใจและเป็นธรรม คนที่ได้รับผลประโยชน์จากพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือ พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนจนที่ไม่ต้องแบกรับเรื่องภาษี เมื่อเทียบกับคนรวยที่ต้องแบกรับภาระมากกว่าเพราะเป็นเจ้าของที่ดิน และกฎหมายดังกล่าวกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับการเยียวยาประชาชน และประเด็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ นั้น ตามมติครม. 7 มิ.ย. 2559 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกระจายอำนาจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง โดยมีการจัดสรรงบอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกปี

แสดงความเห็น