ศาลรธน.นัด ชี้ขาดสถานะ “ธรรมนัส” ปมเคยต้องคำพิพากษาคดียาเสพติด

ศาลรธน.นัด 5 พ.ค.นี้ ชี้ขาดสถานะ “ธรรมนัส” สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.-รมช.หรือไม่ จากปมเคนต้องคำพิพากษาคดียาเสพติด

ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีในคำร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพส.ส. และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงหรือไม่ โดย ส.ส. จำนวน 51 คน เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่ง คำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์ เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ที่แม้จะเป็นคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ กรณีดังกล่าวย่อมทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส. ของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา101(6) และเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา160 (6) และมาตรา 98 (10) ด้วย ซึ่งต่อมาประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้ ร.อ.ธรรมนัส ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และมีหนังสือเรียกเอกสารหลักฐานจากคู่กรณีและกระทรวงการต่างประเทศ

โดยผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนด นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่ 5 พ.ค. 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ

แสดงความเห็น