วิรัช โยน ชวน เคาะเลื่อนหรืองดประชุมรัฐสภา หลังมี ส.ว.ไปพบทูตญี่ปุ่นที่ติดโควิด

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 7-8 เม.ย. นี้เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ว่า ขณะนี้กรรมาธิการฯได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างพ.ร.บ.ประชามติมาตรา 9 เสร็จสิ้นแล้ว หลังรัฐสภามีมติให้เพิ่มเงื่อนไขการขอทำประชามติ ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อหรือสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อขอจัดทำประชามติได้ 

ส่วนเงื่อนไขให้ ส.ส. และส.ว. แยกประชุมกันเพื่อให้ความเห็นชอบการขอจัดทำประชามติของรัฐสภาและมีข้อกังวลว่าการทำประชามิตจะค่อนข้างยากเพราะต้องผ่านด่าน ส.ว. นั้น นายวิรัช เห็นว่า คงต้องขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาในวันที่ 7 เม.ย. ว่าจะไปอภิปรายประเด็นดังกล่าวอย่างไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่าการประชุมวันที่ 7 เม.ย. ยังคงเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่เพราะมีส.ว. เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากไปรับประทานอาหารกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยที่ติดเชื้อโควิด-19 นั้น นายวิรัช กล่าวว่า เป็นดุลยพินิจและอำนาจของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาจะพิจารณาว่าจะงดหรือเลื่อนการประชุมออกไปหรือไม่ ซึ่งหากจำเป็นต้องเลื่อนก็พร้อมปฏิบัติตาม แต่ส่วนตัวเห็นว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรรู้หน้าที่ ควรต้องกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

แสดงความเห็น