“สมชัย” เตรียมเสนอเขตออกเสียง-จำนวนปชช.เข้าชื่อออกเสียงประชามติ ชี้ต้องให้ชัด

ที่รัฐสภา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การออกเสียงประชามติ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการฯว่า ในส่วนของตนได้ศึกษาในส่วนที่คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแก้ไขมาแล้วในเบื้องต้น และจะมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าจะต้องไปดูกฎหมายอื่นด้วย โดยเฉพาะเรื่องการกำหนดเขตการออกเสียงที่ไม่ได้ใช้เขตจังหวัดอย่างเดียว แต่ร่างกฎหมายเดิมใช้เขตจังหวัดเป็นเขตออกเสียง เช่นกฎหมายเทศบาลบอกว่าสามารถทำประชามติได้ หากสมาชิกสภาเทศบาล 1 ใน 3 ขอมาหรือนายกเทศมนตรีขอให้มีการทำประชามติในพื้นที่ ดังนั้นต้องเปลี่ยนแปลงว่าเป็นเขตจังหวัดหรือรูปแบบอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และอีกประเด็นคือจำนวนประชาชนที่เข้าชื่อจะมีจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งต้องเขียนชัดเจนไปในกฎหมายดีกว่าจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นคนกำหนดเอง ซึ่งจะกลายเป็นประเด็นถกเถียงอีกว่ามากไปหรือน้อยไป ซึ่งต้องคุยกันเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน 

แสดงความเห็น