กมธ.สรุป 5 ขั้นตอนไพรมารีโหวต – คงการมีส่วนร่วมเลือกผู้สมัครของสมาชิกพรรค

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และพรรคการเมือง แถลงรายละเอียดการปรับแก้กระบวนการไพรมารีโหวต ในร่างพระราชบัญญัติฯ พรรคการเมือง ที่กรรมาธิการมีการปรับแก้ให้ใช้สาขาพรรคการเมือง หรือผู้แทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด สามารถดำเนินการไพรมารีโหวตเลือกผู้สมัครลงเลือกตั้งทุกเขตการเลือกตั้งในจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคการเมือง มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นส่งผู้สมัครในพื้นที่ลงเลือกตั้ง ก่อนให้กรรมการบริหารพรรคการเมือง สรุปผู้ที่จะลงเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อว่า ในการดำเนินการไพรมารีในการเลือกผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตนั้น ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมือง ให้กำหนดวันการรับสมัครสมาชิกที่แสดงความจำนง จะลงเลือกตั้งก่อน จากนั้นให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ที่แสดงความจำนงจะลงสมัคร แล้วส่งรายชื่อให้สาขาพรรค หรือผู้แทนพรรคฯ ประจำจังหวัด จัดการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดว่าจะให้ความเห็นชอบบุคคลใดลงสมัครรับเลือกตั้ง ก่อนส่งรายชื่อกลับไปให้กรรมการบริหารพรรคฯ พิจารณาอีกครั้ง โดยหลักการ กรรมาธิการฯ ต้องการให้ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถ มาเป็นตัวแทนของพรรคในการลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 2 ประเภท แต่จะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการคัดเลือกด้วย

ขณะที่กระบวนการไพรมารีโหวตผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนั้น กรรมาธิการฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

แสดงความเห็น