กมธ.ดีอีเอส ถกหน่วยงานรัฐสภา ป้องกันแฮกเกอร์ ให้การบ้านทำแผนนโยบายกลับมาเสนอ

กมธ.ดีอีเอส เชิญหน่วยงานรัฐสภา ถกแนวทางป้องกันแฮกเกอร์ ให้การบ้านทำแผนนโยบายกลับมานำเสนอ เชื่อสมาชิกทุกคนพร้อมให้มีเพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญ

น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร การโทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมากมธ. ได้เชิญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผบ.กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผบ.กลุ่มงานจัดทำงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยหารือถึงการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับรัฐสภา หลังจากที่ผ่านมามีการพบการโจรกรรมข้อมูลการเข้าใช้ห้องสมุดรัฐสภา และมีการนำข้อมูลไปขายในตลาดมืด ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐสภา และอาจจะมีการโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญในอนาคต ดังนั้นจึงควรจัดทำระบบต่างๆเพื่อรองรับ ซึ่งกมธ.ส่วนใหญ่เป็นกังวลในเรื่องนี้ โดยได้ให้การบ้านกับผู้ที่มาชี้แจงกลับไปทำแผนงานและหาวิธีการรองรับเรื่องนี้ เพราะผู้ที่มาชี้แจงนั้น ไม่สามารถอธิบายและนำเสนอได้ว่ามีแผนและระบบอะไรบ้างที่รองรับในเรื่องนี้เลย

“ตอนนี้ดูเหมือนว่ารัฐสภายังไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เลย เพราะทางผู้ชี้แจงระบุว่า ยังไม่มีการจัดทำงบประมาณในส่วนนี้ ซึ่งทางกมธ.เองมีความกังวล เพราะในอนาคตระบบข้อมูลต่างๆทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งข้อมูลของสมาชิก ข้อมูลการประชุมและการจัดทำกฎหมายต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สำคัญทั้งสิ้น ดังนั้นเราต้องมีการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยตรงจุดนี้ ซึ่งตนเชื่อว่าสมาชิกทุกคนพร้อมที่จะให้จัดทำแน่นอน ทางกมธ.จึงได้ให้การบ้านกับรองเลขาฯและผบ.กลุ่มงาน ไปศึกษาและจัดทำ และนำมารายงานให้กมธ.รับทราบ เพื่อเสนอแนะแนวทางต่อไปในการประชุมครั้งหน้า” น.ส.กัลยา กล่าว

ด้าน พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ ดีอีเอส กล่าวว่า การรักษาความปลอยภัยไซเบอร์โดยเฉพาะในหน่วยงานรัฐสภา ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้ กระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของสมาชิกรัฐสภา รวมถึงเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ดังนั้นจึงจำเป็นที่รัฐสภาจะต้องให้ความสำคัญพัฒนาให้ระบบการป้องกันทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ให้มีทันสมัยและมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

แสดงความเห็น