“เศรษฐพงค์” นั่งรองปธ. กมธ.สื่อสาร – พร้อมทำงานตรวจสอบเข้มข้นเพื่อประโยชน์ ปชช.


การประชุมคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นครั้งแรก เพื่อเลือกประธาน รองประธาน และตำแหน่งต่างๆในกรรมาธิการ โดยภายหลังการประชุม พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ว่า วาระการประชุมวันนี้เป็นการเลือกตำแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมาธิการฯ โดยที่ประชุมมีมติเลือก น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานฯ มีนายสยาม หัตถสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานคนที่ 1 ส่วนตนเองได้รับมอบหมายให้เป็นรองประธานคนที่ 2  และมีนายสรอรรถ กลิ่นประทุม เป็นประธานที่ปรึกษาฯ ซึ่งตนเองต้องขอบคุณท่านประธานกรรมาธิการฯ และท่านสรอรรถ รวมถึงเพื่อนกรรมาธิการทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ตนทำหน้าที่รองประธานฯ ซึ่งตนจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน เนื่องจากคณะกรรมาธิการฯชุดนี้ เกี่ยวพันกับเรื่องที่ใกล้ชิดประชาชน ทั้งเรื่องการสื่อสาร รวมถึงเศรษฐกิจปากท้อง

สำหรับตนเองในฐานะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม ดิจิทัล ถือว่าได้ทำงานในคณะกรรมาธิการฯ ที่มีภารกิจที่ตรงกับความรู้ความสามารถ ดังนั้นภารกิจหลักของคณะกรรมาธิการชุดนี้ คือการตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็จะเป็นไปอย่างเข้มข้น และนอกจากกรรมาธิการฯ จะทำหน้าที่ในมิติด้านการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมาธิการฯชุดนี้ ยังจะทำหน้าที่ในการช่วยผลักดันประเด็นหรือโครงการในด้านดิจิทัล ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน เช่น การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่จะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ 5G เพราะต้องยอมรับว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประโยบชน์สุดท้ายจะตกที่ประชาชนคนไทยทุกคน 

“ยืนยันว่าเราจะทำหน้าที่อย่างแข็งขัน ติดตามตรวจสอบ และพร้อมสนับสนุนในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มที่ อยากให้สังคมเข้าใจว่าเราหนีเทคโนโลยีดิจิทัลไม่พ้นแน่นอน ดังนั้นเราจะต้องใช้มันเป็นและเกิดประสิทธิภาพ เพื่อขจัดปัญหา อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน โดยคณะกรรมาธิการการสื่อสารฯ พร้อมทำงานเต็มที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน” รองประธานคณะกรรมาธิการสื่อสารฯกล่าว

แสดงความเห็น