“เศรษฐพงค์” แนะ “กสทช.-ผู้ให้บริการ” ดูแลอินเทอร์เน็ตรองรับใช้งาน ครอบคลุมทุกพื้นที่

“เศรษฐพงค์” แนะ “กสทช.-ผู้ให้บริการ” ติดตามดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ดี รองรับการใช้งานที่มากขึ้น หลังพิษโควิดทำให้ต้อง “work from home-เรียนออนไลน์” พร้อมจี้ กระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อผู้บริโภค

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธาน กรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ มีการกระจายของผู้ติดเชื้อไปทั่วประเทศ ซึ่งการระบาดรอบนี้เชื้อสามารถกระจายได้อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง ซึ่งในบางพื้นที่จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้น ทั้งโรงเรียนที่ปิดต้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ การทำงานที่จะต้องทำงานจากที่บ้าน หรือ work from home มากขึ้น ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งแอปพลิเคชันมากมายที่เป็นช่องทางการสื่อสาร หรืออุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่จะต้องมีความเสถียรและเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ ตนเองในฐานะที่เป็นกมธ.ดีอีเอส ได้รับทราบถึงปัญหาการใช้งานอิเทอร์เน็ตของพี่น้องประชาชน ดังนั้น ผู้บริการเครือข่ายมือถือ รวมถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ในฐานะที่เป็นองค์กรกำกับดูแล จะต้องช่วยกันดูแลสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ดีมีความสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ

“นอกเหนือจากแอปพลิเคชันและอุปกรณ์แล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้ให้บริการต้องดูแลเครือข่ายให้ดี มีความสมบูรณ์ ไม่ให้เกิดความบกพร่องในการส่งสัญญาณ เพราะแน่นอนว่าในช่วงนี้จะมีการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ และการทำงานในลักษณะ work from home ซึ่งในส่วนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณการสื่อสารนั้นถือเป็นส่วนที่สำคัญมาก หากไม่เสถียร สัญญาณติดขัดจะเกิดผลเสียต่อทั้งการเรียนและการทำงาน ดังนั้นผมจึงอยากให้ทุกเครือข่ายรักษามาตรฐานของสัญญาณ รวมถึงพัฒนาสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ให้ประชาชนผู้ใช้บริหารมีความสะดวกและใช้งานได้ต่อเนื่องแม้ว่าจะอยู่นอกเมืองหรือพื้นที่ห่างไกลก็ตาม” พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว

แสดงความเห็น