เศรษฐพงค์ หนุน บิ๊กป้อม สั่งเร่งทำกม.กิจการอวกาศ ชี้ ช่วยพัฒนาทัดเทียมนานาปท.


เศรษฐพงค์ ระบุ กิจการอวกาศ ช่วยไทยก้าวสู่ New economy ได้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ-ความมั่นคง 

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และรองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดทำ ร่างพ.ร.บ.กิจการอวกาศแห่งชาติ ว่า ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆ  ที่ท่านรองนายกฯ ได้ให้ความสำคัญกับร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านกิจการอวกาศของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ และยังมีส่วนในการยกระดับเศรษฐกิจและและภาคธุรกิจของประเทศไทยด้วย ซึ่งการออกกฎหมายกิจการอวกาศ จะทำให้สามารถตั้งหน่วยงานมากำกับดูแลเป็นการเฉพาะได้ จะทำให้กิจการอวกาศมีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นความหวังที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New economy) ที่จะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้การดำเนินกิจการอวกาศของประเทศ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก จะก่อให้เกิดนโยบายและแผนการบริหารจัดการด้านกิจการอวกาศของประเทศที่มีความเป็นเอกภาพ เพื่อให้มีกฎหมายและหน่วยงานรับผิดชอบเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยยกระดับกฎหมายเพื่อให้เกิดการกำกับดูแล เกิดการส่งเสริมกิจการอวกาศที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศของประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีกลไกที่สอดคล้องกับการดำเนินงานในระดับสากลรวมถึงพันธกรณีต่างๆ ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศด้านอวกาศ

“ผมสนับสนุนให้มีการเร่งจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มาโดยตลอด และการที่ท่านรองนายกฯพล.อ.ประวิตร เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีมาก มองการณ์ไกลในการสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต วันนี้หลายประเทศทั่วโลกมีกฎหมายกิจการอวกาศออกมาบังคับใช้กันแล้ว ซึ่งในอนาคตกฎหมายนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เรามีดาวเทียมที่โคจรรอบโลกเพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ ทั้งด้านการสื่อสาร ความมั่นคงและภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนากิจการอวกาศเชิงพาณิชย์ของประเทศไทยรวมไปถึงความมั่นคงและปลอดภัยในการดำเนินกิจการด้านกิจการอวกาศ สร้างกฎเกณฑ์ของประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศให้สอดคล้องกับข้อบังคับระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้างกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการอวกาศของประเทศไทย และดูแลปกป้องผลประโยชน์ต่างๆของประเทศที่มาจากกิจการอวกาศด้วย ดังนั้นการออกกฎหมายนี้มาบังคับใช้จะทำให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้น” พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์

แสดงความเห็น