“สมศักดิ์” เปิดมหกรรมสมุนไพรนานาชาติ เดินหน้าผลักดัน เศรษฐกิจสุขภาพ 

“สมศักดิ์-มนพร” ลุยอีสานต่อ เปิด “มหกรรมสมุนไพรนานาชาติ” จ.มหาสารคาม เดินหน้าผลักดัน “เศรษฐกิจสุขภาพ” โชว์ มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย 5.7 หมื่นล้านบาท ปลื้ม ส่งออกเพิ่มขึ้น 67% ตั้งเป้าดันสมุนไพรแตะแสนล้านบาท 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรนานาชาติ และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เมืองสมุนไพร ขับเคลื่อนประเทศไทยยั่งยืน” โดยมี นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานวิปรัฐบาล นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ สส.บัญชีรายชื่อ นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สส.มหาสารคาม นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ สส.มหาสารคาม นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ สส.มหาสารคาม นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ สส.มหาสารคาม นายรัฐ คลังแสง สส.มหาสารคาม นายธีรชัย แสนแก้ว สส.อุดรธานี น.ส.ชนก จันทาทอง สส.หนองคาย นางกฤษณา สีหลักษณ์ สส.อุตรดิตถ์ นายพลากร พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ นายทินพล ศรีธเรศ สส.กาฬสินธุ์ ผู้บริหารกะทรวงสาธารณสุข อสม. และประชาชนกว่า 500 คน เข้าร่วม ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ตนขอยืนยันว่า ยินดีรับใช้พี่น้องชาวมหาสารคามอย่างเต็มที่ เพราะในอดีต สส.ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ที่เป็นชาวมหาสารคาม คอยช่วยแนะนำการทำงานให้ตนมาโดยตลอด จึงพร้อมช่วยเหลือชาวมหาสารคาม โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขที่ตนรับผิดชอบ แต่จังหวัดนี้ ก็มี นพ.กิตติศักดิ์ สส.มหาสารคาม ที่เข้าใจเรื่องสาธารณสุข จนสามารถขับเคลื่อนยกระดับ อสม.ในจังหวัดได้เป็นอย่างดี ซึ่งตนได้รับทราบว่า อสม.จังหวัดนี้ จะเป็นพยาบาลกันหมดแล้ว เพราะนพ.กิตติศักดิ์ เป็นแพทย์ จึงเข้าใจเรื่องนี้ และผลักดันได้ตรงจุด 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนการส่งเสริมและสนับสนุนสมุนไพร ให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นหน้าที่ของรัฐ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์แผนไทยสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมสมุนไพร ตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

“ผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ทำให้ในปี 2566 ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย มีมูลค่าประมาณ 57,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.3% มีการส่งออกสมุนไพรเฮอร์เบิลแชมเปี้ยน 15 รายการ มูลค่าประมาณ 2,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67% พร้อมเกิดการจับคู่ธุรกิจ มากกว่า 3,000 คู่ สร้างมูลค่าการค้ากว่า 1,300 ล้านบาท และล่าสุด เมื่อเดือนเมษายน 2567 ได้มีการประกาศรายชื่อเมืองสมุนไพร หรือ เฮอร์เบิลซิตี้ 16 จังหวัด แบ่งออกเป็น 3 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพร และคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย โดยจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในคลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร ซึ่งมีความพร้อมครบวงจร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร มากกว่า 300 ราย มีพื้นที่ปลูกสมุนไพร ประมาณ 6 กลุ่มใหญ่ มีแปลงออร์แกนิค ประมาณ 300 ไร่ มีมูลค่าการขายวัตถุดิบเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2566 มีมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2567 จะมีมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท” รมว.สาธารณสุข กล่าว 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ ก็จะช่วยทำให้กระบวนการ กลางน้ำสู่ปลายน้ำ สมบูรณ์มากขึ้น เพราะมีการใช้ยาสมุนไพร ทดแทนยาแผนปัจจุบัน ในสถานบริการสาธารณสุข เพิ่มขึ้นถึง 21% และเป็นแหล่งสมุนไพรคุณภาพ ที่ส่งคู่ค้าสำคัญ ทั้งในและต่างประเทศ โดยตนเชื่อว่า งานมหกรรมสมุนไพรในครั้งนี้ จะช่วยสร้างการยอมรับ ในคุณภาพสมุนไพรไทย ทำให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ ของผู้ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมช่วยนำสมุนไพรไทยสู่สากล เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพ ที่ตั้งเป้าให้มีมูลค่าหลักแสนล้านบาท ตามแนวนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ต่อไป 

นอกจากนี้ ภายหลังแล้วเสร็จ นายสมศักดิ์ พร้อมคณะ ยังได้ลงพื้นที่ต่อไปยังโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อมอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน เรื่อง สถานชีวาภิบาล และระบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดด้วย

แสดงความเห็น