“สมศักดิ์ ”ชวนกลุ่มเสี่ยง 608 กลุ่มเปราะบาง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรีหลังพบผู้เสียชีวิตแทนโควิด -19

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในวันนี้ (18 มิ.ย.)ได้นำวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ มาให้บริการกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสื่อมวลชนภายในทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เข้าถึงได้ง่าย โดยประชาชนในกลุ่มเปราะบางกลุ่มเสี่ยง 608 ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถเข้าไปรับวัคซีนได้ตามสถานบริการสาธารณสุขฟรี/อยากเชิญชวนให้เข้ามารับวีคซีนเพราะอยู่ในช่วงฤดูกาลระบาด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ส่วนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่แทนที่โควิด-19 นั้น นายสมศักดิ์ ระบุว่า ไข้หวัดใหญ่มาตามฤดูกาล ซึ่งการดูแลรักษาจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่ยอมรับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้อยู่ในระบบ 30 บาท รักษาทุกที่ แต่ก็มียาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นบัญชีไว้บริการประชาชน

แสดงความเห็น