“ชลน่าน” ชี้ “มีชัย” ให้การเท็จต่อศาล ปมวาระ 8 ปี นายกฯ พร้อมส่งหลักฐานเพิ่ม

“ชลน่าน” ชี้ “มีชัย” ให้การเท็จต่อศาล ปมวาระ 8 ปี นายกฯ อ้างบันทึกประชุม กรธ.ครั้งที่ 500 ไม่สมบูรณ์ แต่แท้จริง มีประชุมครั้งที่ 501 เป็นวาระรับรอง การประชุมครั้งที่ 500 พร้อมขอส่งหลักฐานเพิ่มผ่านประธานสภาฯเพื่อประกอบการพิจารณาของศาล รธน.

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยตัวแทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมกันแถลงข่าวว่า ฝ่ายค้านมีมติส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าครบ 8 ปีแล้วหรือไม่ โดยอ้างอิงถึงเอกสารที่มีการเผยแพร่อยู่ในสื่อโซเชียลว่าเป็นคำชี้แจงความเห็นของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 6 เมษายน 2560 

ขณะเดียวกัน ในเอกสารดังกล่าวยังระบุถึงบันทึกการประชุมที่เคยถูกเผยแพร่มาก่อนหน้านี้ว่า เป็นบันทึกการประชุมที่ ไม่มีความสมบูรณ์เพราะคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ลงนามรับรองการประชุม จึงนำมาใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ โดยฝ่ายค้านมองว่า คำชี้แจงดังกล่าวของนายมีชัย กำลังจะเกิดปัญหา เข้าข่ายให้การเท็จต่อศาล ฝ่ายค้านจึงมีมติคัดค้านความเห็นดังกล่าว และย้ำว่า การเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี จะต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เพราะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่อ้างว่าบันทึกการประชุมครั้งที่ 500 ลงวันที่ 7 กันยายน 2551 เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)และไม่มีการลงนามรับรองบันทึกการประชุม จึงไม่มีความสมบูรณ์นั้น ฝ่ายค้านได้นำเอกสารการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่501 ลงวันที่ 11 กันยายน 2551 ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบการพิจารณาด้วย เพราะการประชุมในครั้งที่ 501 นั้น เป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีวาระการประชุมเพื่อรับรองการประชุมครั้งที่ 497 ถึง 500 ซึ่งในเอกสารลงท้ายไว้ชัดเจนว่า คณะกรรมการฯได้ลงนามและตรวจทานแล้วไม่มีการแก้ไขใดๆ ในเอกสาร ดังนั้น จึงถือได้ว่าเอกสารคำชี้แจงของนายมีชัยเป็นการให้การเท็จต่อศาล จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ฝ่ายค้านเพิ่มเติมไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันศาลพิจารณาในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมนัดพิเศษ และให้นำเอกสารหลักฐานดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาด้วย 

อย่างไรก็ตาม ยังมั่นใจว่า เอกสารหลักฐานที่ฝ่ายค้านส่งไปเพิ่มเติมวันนี้ จะสามารถหักล้าง คำชี้แจงของนายมีชัยและของพลเอกประยุทธ์ได้

แสดงความเห็น