กมธ.ดีอีเอส ร่วม มทร.อีสาน จัดเวิร์คชอปสร้างทีมดาวเทียม smallsat รุ่นใหม่ 

กมธ.ดีอีเอส ร่วม มทร.อีสาน และหลายหน่วยงาน จัดเวิร์คชอปสร้างทีมดาวเทียม smallsat รุ่นใหม่ หวังยกระดับการศึกษาวิจัย climate change และ smart fatm มุ่งสู่การทำงานได้จริง

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คนที่สอง  เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน ที่ผ่านมา กมธ. ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมเวิร์คชอป  เพื่อสร้างทีมและโรดแมปเพื่อพัฒนาและสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก  (Workshop on Space Mission Team Building and Roadmap) ที่จ.ชลบุรี  โดยคาดหวังว่า ผู้ร่วมกิจกรรม คือ คณาจารย์ และนักศึกษา นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาความรู้ด้านดาวเทียมขนาดเล็กสู่ระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการตรวจ ติดตาม ระบบการเปลี่ยนแปลงในแปลงเกษตร และ earth observation โดยระบบภาพถ่ายดาวเทียม

ทั้งนี้  ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวในงานกิจกรรมดังกล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดเวิร์คชอป เพื่อมุ่งเน้นการสร้างทีมเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็ก โดยในงานมีบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกิจการที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ ได้แก่  คุณเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญจาก กสทช.  ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการใช้ย่านความถี่ ร่วมกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ  และ นาวาตรีภัธ  โชติกะพุกกะนะ  คุณลิขิต  วรานนท์  คุณทโยดิษ  พลายด้วง ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA  

“สิ่งที่เป็นจุดเน้นของการจัดกิจกรรมเวิร์คชอปครั้งนี้ นอกจากจะให้ความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้อง และอัพเดทข้อมูลแล้ว คือ การทำงานเป็นทีม กระบวนการคิด ทัศนคติการทำงาน ขั้นตอนหน้าที่ของทีมในการสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก   และกิจกรรมครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจาก พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ ผู้ที่มีส่วนผลักดันการตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการบูรณาการเทคโนโลยีอวกาศ อากาศ และภาคพื้นดิน หรือ I-SAT  และสถาบันวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ ICCSD ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ มทร อีสาน ที่ต้องการพัฒนาการวิจัยทางด้าน climate change เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และพัฒนาด้าน smart farm โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม อีกทั้งเรายังมีเป้าหมายในการสร้างทีมและโครงการ smallsat ขึ้นอีกด้วย” ดร.ศตคุณ กล่าาว

แสดงความเห็น