รมว.ยุติธรรม เยี่ยมคารวะ นายกฯสปป.ลาว ยันร่วมเป็นพันธมิตรปราบยาเสพติด

รมว.ยุติธรรม เยี่ยมคารวะ นายกฯสปป.ลาว ยันร่วมเป็นพันธมิตรปราบยาเสพติด แจงประมวลกฎหมายใหม่เป็นหนึ่งในเครืองมือที่มีประสิทธิภาพ “ดร.คำพัน” ชื่นชมสนใจแนวทาง หวังนำไปถอดบทเรียนปรับใช้ในประเทศ พร้อมฝากความคิดถึง “บิ๊กตู่” เดือน มิ.ย.เตรียมบินเข้าพบ

ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. คำพัน วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว โดย นายสมศักดิ์ ได้นำเรียนผลการประชุมทวิภาคีไทย – ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 18 ว่าได้หารือกับ พล.ต.ดร. ทองเหล็ก มังหน่อเมก รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ  อย่างเข้าใจ และยินดีที่ทราบว่าประเด็นด้านยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติของลาว ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในสาระสำคัญและมั่นใจว่าการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดจะทำได้ดียิ่งโดยเฉพาะเรื่องการสืบสวนขยายผลถึงตัวการใหญ่ และการยึดทรัพย์สิน ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ ยังได้หารือในเรื่องการสร้างความตระหนัก การให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานในชนบทและเยาวชน การบำบัดยาเสพติด โดยให้มีการฝึกฝนอาชีพ เพื่อให้กลับไปสู่สังคมได้ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ยังได้อธิบายถึงการจัดทำประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ของไทย ที่ได้เพิ่มบทบัญญัติต่างๆให้การทำงานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น มาตรการยึดทรัพย์ตัดวงจรเครือข่าย ที่เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนักค้ายาเสพติด วิธีการยึดทรัพย์ย้อนหลังตามมูลค่าที่เคยค้ายาเสพติดมา หรือ แวลู เบท ซึ่งทางดร.คำพัน ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งนายสมศักดิ์ ยืนยันว่าประเทศไทยจะเป็นพันธมิตรกับสปป.สาว ในการปราบปรามยาเสพติด ทั้งการร่วมมือ สนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

โดย ดร.คำพัน ได้กล่าวว่า ขอฝากความระลึกถึงไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยด้วย และในช่วงเดือน มิ.ย. จะเดินทางไปเข้าคารวะพร้อมกับหารือถึงเรื่องต่างๆด้วยตนเอง ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจและปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ในช่วงท้าย ดร.คำพัน ยังได้กล่าวว่าชื่นชม นายสมศักดิ์ ว่าได้ติดตามข่าวมาตลอด ถือว่าเป็นนักการเมืองที่ทำงานเพื่อประเทศมาอย่างยาวนาน และเห็นงานด้านต่างๆมากมาย โดยเฉพาะล่าสุด กับงานด้านการบำบัดและปราบปรามปัญหายาเสพติดของไทย ซึ่งทาง สปป.ลาวก็หวังว่าจะนำมาถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน สปป.ลาวต่อไป

แสดงความเห็น